KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
ULUSLARARASI EKONOMİK
İLİŞKİLER
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
ULS-531
ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК
МАМИЛЕЛЕР
0
Seviyesi
Lisans Üstü
Ders Türü
Seçmeli
Koordinatörü
Doç.Dr. Yaşar SARI
Ders Veren
Doç.Dr. Yaşar SARI
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
-
Derslik
-
Dersin Amacı
Uluslararası Ekonomik İlişkiler dersi, teori ile günümüzdeki ekonomik oluşumları bağdaştırarak
incelemeyi ve dünyadaki ekonomik düzen hakkındaki fikir oluşturmayı amaçlamaktadır. Derste
incelenecek ana başlıklar şunlardır: Uluslararası Ekonomik ilişkilerin Kavramsal Olarak
İncelenmesi, Dış Ticaret Teorisi ve Dış Ticaret Politikaları, Küreselleşme sürecinde uluslararası
iktisadi ilişkiler, dünya para sistemi, uluslararası yeni ekonomik düzen, Uluslararası İktisadi
Kuruluşlar ve Çok Uluslu Şirketler.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
Dersin Öğrenme Çıktıları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
2+0
2
3
Download