adnan menderes üniversitesi sultanhisar meslek

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Ekonomi
Ders Kodu
İKY113
AKTS Kredi
3
Ders Düzeyi
İş Yükü
75 (Saat)
20.10.2017
Önlisans
Teori
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Ekonomi biliminin temel prensiplerini anlatmak. Fiyat mekanizması ve fiyatların oluşumunun incelenmesi.
Üretim, maliyetler ve üretim faktörleri ile birlikte teşebbüsün ve çeşitlerinin incelenmesi. Para ve banka
konuları, temel ekonomik göstergeler ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek.
Özet İçeriği
Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, Ekonomik
sistemler, ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar
birimleri, Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye, İşgücü ve işsizlik
sorunları, uluslar arası iş gücü akımları, Bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, Yabancı
sermaye, çok uluslu şirketler, Ticaret borsaları konularında bilgi verilmektedir.
Staj Durum
Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj
yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Öğr. Gör. Zafer ŞANLI
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Öğretim Elemanı Ders Notları
2
Ekonomiye Giriş (Prof.Dr. Tevfik PEKİN)
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Ekonominin tanımı
2
Teorik
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar
3
Teorik
Arz ve Talep
4
Teorik
Fiyat Mekanizması
5
Teorik
Piyasa çeşitleri
6
Teorik
Tüketim teorisi
7
Teorik
Üretim ve Maliyetler
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Teorik
Tam Rekabet Piyasası
10
Teorik
Diğer piyasa çeşitleri
11
Teorik
Üretim Faktörleri
12
Teorik
İstihdam ve İşsizlik
13
Teorik
Para Teorisi
14
Teorik
Temel Ekonomik Göstergeler
15
Teorik
Ekonomik Büyüme
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0
3
42
Ödev
2
3
0
6
Ara Sınav
1
10
1
11
Etkinlik
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 20.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dönem Sonu Sınavı
1
15
1
16
Toplam İş Yükü (Saat)
75
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Ekonomi dersinin genel kavramlarını öğrenmiş olmalıdır.
2
Ekonominin genel işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
3
Büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayabilir.
4
Güncel ekonomik sorunları yorumlayabilir.
5
Türkiye ekonomisi hakkında bilgi sahibi olur.
Program Çıktıları (İşletme Yönetimi)
1
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri tanımlayabilmek
2
Yönetim fonksiyonlarına ve muhasebe uygulamalarına teorik açıdan hâkim olabilmek ve pratik açıdan uygulayabilmek
3
Etkili bir işletme kurabilmek için gerekli yönetimsel/yapısal/hukuksal unsurları belirleyebilmek
4
İşletmenin finansal durumunu temel düzeyde çözümleyebilmek
5
Makro ve mikro boyutta edinmiş oldukları ekonomi bilgisini mesleki yaşantılarında kullanabilmek
6
Alanı ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programlarını uygulayabilmek
7
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine sahip olmak
8
İşletmelerde büro düzeni, çalışma şartları, ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini gösterebilmek
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
10
Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilmek
11
Atatürk İlke ve İnkılâplarına duyarlı olabilme, Türk Dilini doğru kullanabilme, temel resmi yazışmaları yapabilme ve alanı ile ilgili
yabancı terimleri anlama becerisine sahip olmak
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
PÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
5
4
4
4
3
PÇ3
PÇ4
3
4
3
5
5
PÇ5
5
5
5
5
5
PÇ10
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 20.10.2017
2/2
Download