biyoloji - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
11.
avrama
ım K
T
an
Kaz
BİYOLOJİ
ti
es
3
SINIF
Fotosentez ve Kemosentez
1. Fotosentez hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıda
verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi yanlış
olur?
A) Fotosentez hızı
3. Bir su bitkisi olan Elodea’nın fotosentez hızını gözlemlemek amacıyla aşağıdaki deney düzeneği kurulmuştur.
Boşluk
B) Fotosentez hızı
K borusu
0,005 0,034
CO2 (%)
15
C) Fotosentez hızı
70
Işık
kaynağı
H2O (%)
Hava
kabarcığı
Elodea
bitkisi
D) Fotosentez hızı
Kutikula
kalınlığı
2.
Mor ışık
Beyaz ışık
Yeşil ışık
KO
H
K fanusu
L fanusu
M fanusu
Özdeş saksı bitkileriyle hazırlanan K, L ve M fanusları
incelendiğinde,
I. K fanusundaki canlılar uzun süre canlılıklarını devam
ettirebilir.
II. L fanusunda tavşan bitkiden daha önce ölür.
III.M fanusunda oksijen gazına rastlanmaz.
verilenlerden hangileri doğru olur?
(Mantar ve tavşanın yaşayabilmesi için gerekli besinler
ortamda bulunmaktadır. KOH, CO2 tutucudur.)
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
D) II ve III.
C) I ve II.
E) I, II ve III.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Mineralli
su
Buna göre,
I. Fotosentezin optimum düzeyde gerçekleşmesi durumunda düzenekteki boşlukta CO2 gazı birikir.
II. Birim zamanda üretilen hava kabarcığının artması
için K borusundan akvaryum içine gazoz eklenebilir.
III.Işık kaynağının ortamdan kaldırılması boşlukta oksijen gazı birikmesine neden olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) I ve II.
C) Yalnız III.
E) II ve III.
4. Üç özdeş yaprağın kuru ağırlığında meydana gelen değişimi incelemek için aşağıdaki çalışma yapılmıştır.
ı
ıı
ııı
ORTAM
KOŞULLARI
E) Fotosentez hızı
MEB 2017 - 2018
0 10 20 30 40 50
Klorofil
sayısı
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Akvaryum
Sıcaklık
• 100 mlt su • 100 mlt su
• 25°C
• 5°C
• Mor ışık
• Kırmızı ışık
uygulaması uygulaması
• 100 mlt su
• 25°C
• Yeşil ışık
uygulaması
Buna göre belirli bir süre sonunda yaprakların kuru
ağırlığı ölçüldüğünde seçeneklerdeki sonuçlardan
hangisine ulaşılır?
A) I > II > III
B) I > III > II
D) II > III > I
C) II > I > III
E) III > I > II
11.
Kazanım Kavrama Testi
3
SINIF
BİYOLOJİ
Fotosentez ve Kemosentez
5. Topraktaki nitrifikasyon sürecinde aşağıda verilen tepkime gerçekleşmektedir.
–
–
2NO3 + enerji
2NO2 + O2
8. Bir bitkide sadece PGAL molekülleri kullanılarak aşağıdakilerden hangisi üretilemez?
CO2 + H2O Besin + O2
I. Canlı ilk reaksiyonda nitrit molekülünü hücresel solunum için kullanmıştır.
II. Oksidasyon sürecinin asıl amacı nitrat üretmektedir.
III.Besin sentezi sırasında üretilen oksijen, oksitleme
olayında görev alabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
(NO2– : Nitrit, NO3– : Nitrat molekülleridir.)
C) Yalnız III.
E) I, II ve III.
6. Karanlık ortamda inorganik maddelerden organik besin sentezi yapabilen bir organizma için;
I. prokaryot yapıda olduğu,
II. sitoplazmasında klorofil taşıdığı,
III.atmosferi oksijen yönünden zenginleştirdiği
ifadelerinden hangileri kesin olarak doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II ve III.
C) I ve III.
E) I, II ve III.
II. enzim,
III.oksijen
verilenlerden hangileri kullanılmak zorundadır?
D) I ve II.
D) Sükroz
9. Kemosentetik canlılar besin üretme tepkimeleri sırasında glikozun yapısına katılacak olan hidrojen
atomlarını aşağıda verilen moleküllerin hangisinden karşılar?
A) H2O
B) H2
D) H2SO4
E) CH4
C) H2S
10. Ototrof canlıların tamamında;
I. CO2 kullanma,
II. klorofil taşıma,
III.inorganik maddeyi oksitleme,
IV.besin üretme
verilenlerden hangileri gözlenir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
D) II ve III.
a) NH4
B) Yalnız II.
C) Glikoz
C) I ve IV.
E) I, II ve IV.
11. Kemosentetik canlılar inorganik maddelerin oksidasyonunda aşağıda verilen kimyasallardan hangisini kullanmaz?
7. Kemosentez tepkimeleri sırasında;
I. ETS,
A) Yalnız I.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) I ve II.
B) Yağ asidi
MEB 2017 - 2018
Tepkime incelendiğinde,
B) Yalnız II.
E) Vitamin
A) Yalnız I.
A) Gliserol
B) Fe
D) H2S
C) Yalnız III.
E) I, II ve III.
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.
C) S
E) CO2
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards