test 1-çarpanlar ve katlar

advertisement
Test 1
1- Aşağıdakilerden hangisi 48
sayısının çarpanlarından değildir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
2- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
17 sayısı asal sayıdır.
B)
En küçük ve çift asal sayı 2 dir.
C)
En küçük asal sayı 1 dir.
D)
Asal sayıların 1 ve kendisinden
başka çarpanları yoktur.
3-
60
2
2
A
Yukarıdaki çarpan ağacında A
yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 30
B) 15 C) 20
D) 5
------------------------------------------------Sedat KAPLAN-----------------------------------------------------------
Çarpanlar ve Katlar
4- Aşağıdakilerden hangisi 60
sayısının asal çarpanlarından
değildir?
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5
5- Aşağıdakilerden hangisi 40
sayısının asal çarpanlarına
ayrılmış halidir?
A) 22.52 B) 22.5 C) 32.5 D) 23.5
656 = 2a.7 eşitliğinde a
sayısı kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
7- Aşağıdakilerden hangisi 72
sayısına eşittir?
A) 23. 32 B) 32. 22 C) 23. 3 D) 33. 22
www.ilkmat.biz - www.ilkmat.net
Test 1
8- Aşağıdakilerden hangisi yanlış
yapılmıştır?
A) 36 = 22. 32 B) 45= 32 . 5
C) 28 = 23. 7 D) 42 = 2.3.7
9- Aşağıdakilerden hangisi asal
çarpanları 2 , 3 ve 5 olan sayılardan
biri değildir?
A) 30 B) 40 C) 60 D) 90
10- 72 sayısının kaç tane asal
olmayan çarpanı vardır?
A) 2 B) 6
C) 10 D) 12
11- 108 =22 . 3A olduğuna göre A
kaçtır?
A) 1
B) 2 C) 3
D) 4
------------------------------------------------Sedat KAPLAN-----------------------------------------------------------
Çarpanlar ve Katlar
12- 144 sayısının çarpanlarının
üslü gösterimi 2a . 3b ise a – b
farkını bulunuz.
A) 2 B) 4 C) 6
D) 8
13- a ve b doğal sayılar olmak
üzere ; a . b = 48 olduğuna göre
b ’ nin alabileceği kaç farklı değer
vardır?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 10
14- a ve b doğal sayılar olmak
üzere ; a . b = 36 olduğuna göre
a+ b nin alabileceği en büyük
değer kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 20 D) 37
15- a ve b doğal sayılar olmak
üzere ; a . b = 40 olduğuna göre
a+b nin alabileceği en küçük
değer kaçtır?
A) 10 B) 13 C) 14 D) 22
www.ilkmat.biz - www.ilkmat.net
Download