1- TİM Yazısı 2- Hedef Sektörler 3- Program 4

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye - Güney Kore STA Bilgi Paylaşım Platformu Semineri
Güney Kore Strateji ve Finans Bakanlığı, Kore Kalkınma Enstitüsü ve Ekonomi Bakanlığı eşgüdümünde
yürütülen “Türkiye - Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Bilgi Paylaşım Platformu” çerçevesinde,
her iki taraf arasındaki STA’ndan karşılıklı sağlanacak faydanın arttırılmasına yönelik Proje kapsamında, 19
Şubat 2014 tarihinde (saat 13:30-16:00) TİM Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonunda, bir Seminer
düzenlenecektir.
Seminer’e ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yazısına ve ülkemizin, Kore’ye ihracat potansiyeli olduğu tespit
edilen
hedef
sektörler
listesine
ve
Seminer
Programına
aşağıda
gösterilen
bağlantı
adreslerinden
ulaşılabilmektedir.
Sözkonusu seminere katılmak isteyen firmaların www.tim.org.tr’de yer alan başvuru formunu (eksiksiz doldurmak
suretiyle, elektronik ortamda, en geç 14 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
EKLER
1- TİM Yazısı
2- Hedef Sektörler
3- Program
4- Başvuru Formu
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download