Güney Kore - Çin STA Görüşmeleri

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Güney Kore - Çin STA Görüşmeleri
Güney Kore ile Çin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin 10. turu
bugün Güney Kore’nin Ilsan şehrinde başlamıştır. Güney Koreli yetkililer, mal ticareti,
hizmetler ve yatırımlar konularında pazar serbestleştirme seviyesi ve bunların yurt içi
düzenlemelerinin uyumlaştırılması ve işbirliğinin teşvik edilmesi hususlarını da içeren
konularda görüşmelerin sürdüreceğini bildirmişlerdir.
Müzakerelerde en önemli ilerleme Eylül ayında yapılan 7. turda sağlanmıştır. İki
ülke, tüm pazar açılımını da içeren, müzakereler için temel olacak bir kurallar seti
üzerinde anlaşmışlar ve ticarete konu malların tamamında gümrük vergilerinin %90?ını
kaldırmayı kararlaştırmışlardır. Öte yandan, iki ülkenin anlaşma kapsamındaki bir
serbestleşme listesi veya koruma listesi üzerinde uzlaşı sağlayamaması nedeniyle,
müzakerelerde tıkanma yaşanmıştır.
Güney Kore aralarında üç taraflı (Güney Kore, Çin, Japonya) müzakerenin de
bulunduğu 8 STA müzakeresi sürdürmektedir. Ancak Kore en büyük önemi, Güney
Kore-Çin STA?sına vermektedir. Bunun nedeni, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ile
sonuçlandırılacak bir serbest ticaret paktının, ülkenin şu an sürdürdüğü diğer bütün STA
müzakerelerini etkileyecek olmasıdır.Müzakerelerin bu turunun 21 Mart 2014 Cuma
günü tamamlanması öngörülmektedir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download