yönetim sistemleri politikası

advertisement
YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
SELÇUKLU BELEDİYESİ
Yönetim Sistemlerini (KYS, ÇYS, İSG, MMYS) uygulamak için standartların ve yürürlükte
bulunan ilgili mevzuatın gerektirdiği şartlara uymayı,
Yönetim sistemlerinin anlaşılabilirliliğini sağlamak için eğitimler düzenleyerek, bilinçli personel
ile günümüz teknolojisini takip etmeyi,
Toplumun tüm kesimleri ile iletişimi geliştirmeyi,
Doğal kaynakları koruyarak, en verimli şekilde kullanmayı,
Riskli ve acil durumların tespiti ve kontrolü için gerekli kaynakları temin edip, olumsuz çevre
faktörlerini en aza indirmeyi,
İş kazalarını azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almayı,
Kurumsal başarıyı sağlamak ve hemşerilerimize güler yüzlü, güvenilir, gayretli ve kaliteli bir
hizmet sunmayı,
Takım ruhuyla hareket ederek, etkili, verimli, üretken, adil belediyecilik hizmetleri ile
çalışanlarımızın, tüm paydaşlarımızın ve hemşerilerimizin güvenliğini sağlayarak, sağlıklarını
korumayı ve sürekli iyileştirmeyi,
Müşteri (vatandaş) memnuniyetini ve şikâyetlerini en iyi şekilde değerlendirerek, vatandaş
memnuniyetini esas alan vatandaşa karşı zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmayı,
TAAHHÜT EDER…
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
Download