Selçuklu Döneminde Eğitim

advertisement
10. Hafta
Selçuklu Dönemi
Selçuklu İmp.
(1037-1194)
Büyük Selçuklu İmp.
Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu
tarafından kurulan, Türk-İslam kültürüne dayalı,
Sünni Müslüman bir imparatorluk.
Başkentleri: Rey, Merv, Nişabur
Alan: 3.900.000 km²
Kurulduğu tarih: 1037
Lağvedilme tarihi: 1194
Selçuklu'da eğitim kurumları
* Mektepler (Küttab)
* Yaygın eğ. Kurumları (cami, mescid vs)
* Atabeğlik kurumu (şehzade eğitimi)
* Ahilik
* Medreseler
Dil
Yaygın diller :
Farsça (resmi & hukuki dil)
Türkçe (hanedan ve ordu dili)
Arapça (öğretim dili)
Yaygın-Örgün
Nizamiye Medreseleri
Anadolu Selçuklu Devleti
(1077-1308)
Anadolu Selçuklu Devleti
(Rum Selçuklu Sultanlığı
veya Türkiye Selçuklu Devleti)
Selçuklulardan Kutalmış’ın oğlu Süleyman Şah
tarafından Anadolu’da 1077 yılında kurulmuş olan,
Türk-İran geleneğine mensup bir Sünni İslam
devletidir.
Kuruluş tarihi: 1075
Alan: 400.000 km²
Lağvedilme tarihi: 1308
Anadolu Selçuklu Devleti
Türkiye Selçukluları zamanında bilim dili Arapça,
devletin resmi dili ve edebiyat dili Farsça idi.
Beylikler ise hem edebiyat dili hem de resmi dil
olarak Türkçeyi kullanmışlardır.
Karamanoğlu Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmadan Nureddin
Bey tarafından temelleri atılan ve Kerimüddin
Karaman Bey tarafından kurulan Larende
merkezli beyliktir. Karamanoğlu Mehmet Bey,
Türkçeyi beylik sınırları içerisinde konuşulacak dil
ilan etmişti ancak zamanla beylikte Farsça resmî
dil olmuştur.
Başkent: Germenicapolis (Ermenek); Larende;
Konya; Mut; Ereğli
Hükümet: Monarşi
Yaygın diller: Farsça (resmî dil); Türkçe (halk dili)
Download