tc düzce üniversitesi kaynaşlı meslek yüksekokulu programlarının

advertisement
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMLARININ STAJ YERLERİ VE KAPSAMLARI
Teknik Programlar
Programlar
Çevre Koruma ve Kontrolü
Geleneksel El Sanatları
Harita Kadastro
Lastik Plastik Teknolojisi
Yapı Ressamlığı
Staj Kapsamı
1. Su ve Atıksu Arıtımı
2. Hava Kirlenmesi ve Kontrolü
3. Katı Atıkların Bertarafı
4. Su Getirme ve Kanalizasyon ve
5. Çevre Teknikerliği kapsamına giren her türlü proje
çalışmaları konularının bir veya birkaçında kurum stajı
yaparlar.
1. Halı Kilim Desen tasarımı ve üretimi
2. Duvar ve Yer Karosu Desen Tasarımı, Porselen Desen
Tasarımı
3. Kültür varlıklarını inceleme
4. El Sanatları Süs Eşya yapımı
5. Gümüş işleme
6. İmar ve uygulamaları
7. Halihazır harita yapımı
8. CBS ve KBS(Kent Bilgi Sistemi)
9. İnşaat ölçmeleri ve uygulamaları
10. Kadastro yapımı
11. Serbest harita bürolarının kapsam ve uygulamaları
1. Polimer veya mamulleri pazarlama
2. Plastik ve Kauçuk üretimi
3. Plastik ve Kauçuk geri dönüşümü
4. Kimya tabalı fabrikaların AR-GE veya ÜR-GE bölümleri
1. Mimari proje,
2. Mimari maket,
3. Bilgisayar destekli tasarım.
Programlar
1.
2.
3.
4.
Staj Kapsamı
İthalat –İhracat İşlemleri
Kambiyo İşlemleri
E-Gümrük İşlemleri
Uluslararası Taşımacılık
1.
2.
3.
4.
5.
Uluslararası Taşımacılık ve Yönetimi
Taşıma Modları Uygulamaları
Gümrük ve Dış Ticaret İşlemleri
Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik Maliyet Analizi
Dış Ticaret
Lojistik
Staj Yeri
1. Çevre Bakanlığı ve bağlı kuruluşları,
2. İller Bankası Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları,
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları,
4. İçme suyu, Kanalizasyon şebekesi, su deposu, kuyu, çöp fabrikası inşaatı veya bu yapılarda bakım, tamir, yenileme işlerini
yapan Belediyeler ve ilgili kuruluşları,
5. Çevre Teknikerliği kapsamına giren konularda faaliyeti bulunan sanayi kuruluşları.
1.
2.
3.
4.
5.
Halı Fabrikaları ve Halı-Kilim Atölyeleri
Seramik Fabrikaları Örn, Ege seramik, Porselen Fabrikaları örn, Güral porselen
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlar
Süs Eşya üreten Atölyeler
Gümüş işlemeciliği yapan kurum ve kuruluşlar
1.
2.
3.
4.
Belediyeler
Karayolları, DSİ, Kadastro Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu, Harita Genel Komutanlığı,
Serbest Harita Mühendislik Büroları
İnşaat ve Harita firmaları
1. Polimer üreten veya pazarlayan kuruluşlar.
2. Plastik ve Kauçuk menşeli üretim yapan kuruluşlar.
3. Plastik ve Kauçuk menşeli geri dönüşüm yapan kuruluşlar.
4. Kimya Ana Bilim Dalı’nın kapsadığı kuruluşların AR-GE veya ÜR-GE bölümleri.
1. Tüm Kamu kurum ve kuruluşların Yapı İşleri birimlerinde, (Bayındırlık, Belediyeler, Karayolları, İl Özel idareleri v.b.)
2. Özel Mimarlık bürolarında,
3. Bünyesinde Mimar bulunan İnşaat Şirketlerinde,
4. Özel Mimari Maket atölyeleri.
İktisadi ve İdari Programlar
Staj Yeri
1. Dış Ticaret Şirketleri
2. Gümrük İdareleri
3. Gümrük Müşavirlikleri
4. Ticaret ve Sanayi Odaları
5. Antrepo
6. İhracatçı Birlikleri
7. Uluslararası Taşımacılık Şirketleri
8. Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bağlı Kuruluşlar
9. Serbest Bölgeler
10. Bankaların Kambiyo Servisleri
11. Uluslararası Ticarette Sigortacılık Hizmeti Veren Kuruluşlar
1. Uluslararası Taşımacılık Şirketleri
2. Dış Ticaret Şirketleri
3. Gümrük İdareleri ve Gümrük Müşavirlikleri
4. Antrepo İşletmeleri
5. Liman İşletmeleri
6. RO-RO İşletmeleri
7. Serbest Bölgeler
8. Lojistik Hizmet Sağlayan Diğer Şirketler
Download