Klinik Psikoloji Alanında Alan Deneyimi Kazanmak Đsteyen Lisans

advertisement
Klinik Psikoloji Alanında Alan Deneyimi Kazanmak Đsteyen
Lisans Öğrencileri için Staj Đlkeleri
A. Klinik Çocuk Psikolojisi ile ilgilenen öğrenciler için önerdiğimiz staj deneyimi
sırası:
1. Normal gelişim hakkında derslerde okuyup tartıştığımız kavramları “gerçek
hayatta” daha iyi kavramak için gözlem yapabileceğiniz ve çocuklarla projeler
gerçekleştirebileceğiniz stajlar:
a. Yuva gözlemleri
b. AÇEV projeleri
c. BUSOS Projeleri
i. Pembe Çocuklar: Bu projenin amacı, Kavacık semti ve civarındaki
ilköğretim düzeyindeki çocuklara, kendilerini gerçekleştirmelerini
sağlayacak fırsatlar ve ortamlar yaratmak ve bu yolla çocukların
hem kendilerine hem de topluma saygılarını artırmaktır.
2. Gelişimsel gerilik, yaygın gelişimsel bozukluklar ve öğrenme güçlükleri üzerine
gözlem ve alan deneyimi için:
a. Rehabilitasyon merkezleri
b. Tohum Vakfı
c. BUSOS Projeleri (ayrıntılı bilgi için: [email protected])
i. Gülen Gözler Projesi: Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki 5-6 yaş
grubu çocuklar ile projeler.
ii. Küçük Adımlar Büyük Yarınlar(KABY): Gönüllü üniversite
öğrencilerinin rehberliğinde Türkiye çapında 4-11. sınıflarda
okuyan öğrencilerin sosyal duyarlılık ve bilinç kazanmasını
amaçlar.
3. Ergenlerde görülen madde bağımlılığı sorunları için
a. Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi
(ÇEMATEM)
B. Yetişkin Klinik Psikoloji alanında staj deneyimi için: Lisans öğrencilerinin önce
Klinik Psikoloji öğretim üyeleri ile konuşup onay almaları gerekmektedir.
C. Sağlık Psikolojisi alanı: Bu alanda staj yapmak isteyen öğrenciler Marmara
Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri bölümünde Dr. Kemal Kuşçu ile temasa geçebilir.
NOT: Klinik Psikoloji master programına kabul edilmek için staj gerekli değildir.
Download