Bilgisayar Teknolojisi Programı Staj başvuru belgesi için tıklayınız.

advertisement
………………………………………………………………………….MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Erciyes Üniversitesi Develi Meslek Yüksekokulu BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ programı
öğrencisiyim. …….. stajımı işyerinizde yapmak istiyorum. Bu hususta gerekli iznin verilmesini
arz ederim.
……../……./20……..
………………………….
İŞYERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
İmza - Onay
Yukarıda adı geçen öğrencinin iş yerimizde belirtilen
stajını yapması uygundur
İŞYERİ BİLGİLERİ
Adı
Adresi
Tel.No
E-posta
Fax
WEB
İŞ YERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
Programcı
Operatör
İşçi/Memur
İŞLETMENİN FAALİET ALANI(ÜRETTİĞİ HİZMET TÜRÜ)
Mühendis
Bilgi-işlem Üretim
Yazılım Mühendisliği
İnternet servis sağlayıcı
Veri tabanı sistemleri
Proje ve Danışmanlık
Kalite kontrol
Bilgi İşlem Merkezi
LAN,MAN,WAN hizmetleri
İnternet, İntranet ve Extranet hizm.
İşletim sistemleri
Bilgi-işlem Bakım onarım
PC programcılığı
Diğer…………
Ağ Güvenliği
Elektronik devre tas. ve uygulama
Bilgisayar ve çevre birimleri satış
Bilgi işlem eğitimi
Main Frame, Ağ Programcılığı
Bilgisayar grafik,diğer………….
BİLGİSAYAR DİLLERİ
C.TC, Turbo/C,Visual C
Cobol, FORTRAN
Java,HotJava,Java++
Pascal,Turbo Pascal, DELPHI
FOX-Pro
Assembler
Basic,Qbasic,Visual basic
SQL
Diğerleri ……..
ELEKTRONİK DEVRE PAKETLERİ CAD/CAM
AUTOCAD
DATABASE
ORACLE
SYBASE
DESING CAT
Diğerleri ……..
SQL SERVER
ACCESS
FIREBIRD/INTERBASE
Diğerleri ……..
OFİS PAKETLERİ
Microsoft Office
Paint Shop-pro,Photoshop
Corel Draw
Diğerleri ……..
Donanım öğeleri
BİLGİSAYAR DONANIMI
Teknik Destek
BİLGİSAYAR DESTEK MERKEZİ
BİLGİSAYAR AĞLARI İnternet, İntranet, Extranet
Microsoft Back Office
Bilgisayar Mimarisi
Eğitim Destek
LAN,MAN,WAN
Bilişim Ağları ve Uygul.
Bu form işyeri çalışma alanları ve potansiyelini öğrenme amaçlı yapılmıştır.
BU KISIM YÜKSEKOKUL TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Staj Türü
Yukarda kişisel bilgileri yazılı öğrencinin belirtilen işyerinde ………. gün staj
yapması uygundur / uygun değildir.
1.Staj
2.Staj
Staj başlama tarihi:……../………/20……. Staj
Staj Koordinatörü
bitiş tarihi
: ……../………/20…….
İmza
Download