TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

advertisement
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
TRABZON KOBİ’LERİ DÜNYAYA AÇILIYOR PROJESİ
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından KOSGEB tematik Programına sunulan ve
03.01.2014 tarihinde kabul edilip yürütülmeye başlanılan TRABZON KOBİ’LERİ DÜNYAYA
AÇILIYOR ‘’ projesi ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.
Projenin amacı:
Yeni ihracat yapmaya başlamış veya kısa dönemli ihracat yapmış, özellikle üretim alanında
Trabzon’da faaliyette bulunan KOBİ’lerin personellerinin geliştirilmesiyle ihracatta sürekli hale
gelmelerini sağlamak ve bölgedeki ihracat paylarını arttırmaktır.
Proje; eğitim ve danışmanlık ayağı olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.
1. İhracat eğitimlerinin verilmesi
İhracat yapmak isteyen ve veya kısa dönemli ihracat yapmış olan üretici KOBİ’ler öncelikli olacak
şekilde Trabzon’da faaliyet gösteren 20 KOBİ’ye aşağıdaki eğitimler verilecektir.






























Dünya Ticaretini Belirleyen Mega Trendler,
İhracatta vizyon, strateji ve hedef belirleme,
Ürün & Pazar segmentasyonu,
Ürün konumlandırma
Uluslararası pazar araştırma yöntemleri
Uluslar arası bilgi kaynakları
Ticari İstihbarat Kanalları
İhracat prosedürleri
INCOTERMS
Teslim Şekilleri
Ödeme Şekilleri
İstatistiksel verilerin yorumlanması
Müşteri Bulma Veritabanları
Rakip Analizi
Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri
Akreditif çeşitleri
Dış ticaretin finansmanı, alternatif finansman teknikleri (forfaiting)
Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Yöntemleri
Müşteri Odaklı Pazarlama ve Etkili Satış Yöntemleri
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
İhracat akışı
Gümrük işlemleri
Antrepo Rejimi
Serbest Bölgeler Mevzuatı
Gözetim uygulamaları
Ülke bazında gözetim ve sertifikasyonlar
Uluslar arası ticari uyuşmazlıkların çözümü
Uluslar arası Sözleşmeler
İhracatta devlet yardımları
KOSGEB destekleri
Bu eğitimler haftada 2 gün olacak şekilde verilecek ve 5 haftada tamamlanacaktır. Projenin 5.
haftasında proje çalıştayı düzenlenecektir. Bu çalıştayda firmalara kendi pazarlama planlarını nasıl
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
hazırlayacakları konusunda uygulamalı çalışmalar yaptırılacaktır. Her bir firma ile birebir ilgilenilerek
soruları varsa tartışılacak, gerektiğinde firmalar yönlendirilerek onlara destek olunacaktır. Proje
çalıştayının sonunda firmalardan hedefledikleri pazarı anlatan sunum yapmaları istenecektir. Bu
sunumların hazırlanmasında TTSO proje ofisi uzmanları da firmalara destek olacaktır. Yapılacak
sunumlar, eğitim sonu sınavı gibi danışmanlık hizmeti alacak firmaların belirlenmesinde etkili olacaktır.
2. İhracat danışmanlığının verilmesi
Eğitim sonunda yapılacak değerlendirme sınavı ve sunum sonuçlarına göre belirlenen 10 KOBİ’ye
birebir danışmanlık hizmeti verilecektir. Danışmanlık hizmeti almaya hak kazanan KOBİ’lere
eğitmenlerden ve TTSO çalışanlarından oluşan ekipten birer uzman tahsis edilecek, sunumlarda
belirlenen potansiyel pazarlarda müşteri bulma konusunda örneğin; müşteri adresleri bulunması,
yazışmaların yapılması, web, broşür, kalite belgeleri, hangi desteği hemen kullanması gerektiği ve
daha bir çok hizmete KOBİ’ler danışman uzman ile birlikte karar vererek çalışabileceklerdir. 1 firmaya
toplam 20 saat danışmanlık hizmeti verilecektir.
Proje başvurusu için tıklayınız
Download