Şekerbank 31.12.2016 konsolide finansal tablolar

advertisement
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(18)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
Toplam
822.758
718.018
1.540.776
467.522
100.291
567.813
131.187
100.291
231.478
16.028
8.581
24.609
101.010
91.710
192.720
14.149
14.149
336.335
336.335
336.335
336.335
24.338
82.216
106.554
3.919
3.919
3.919
3.919
1.344.775
68.646
1.413.421
1.334.976
68.646
1.403.622
9.799
9.799
14.294.635
3.518.913
17.813.548
13.697.841
3.518.913
17.216.754
7.610
485.898
493.508
13.690.231
3.033.015
16.723.246
1.104.030
6.143
1.110.173
(507.236)
(6.143)
(513.379)
314.966
314.966
1.065.033
500
1.065.533
1.061.118
500
1.061.618
3.915
3.915
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
621
621
621
621
100.645
299.211
399.856
121.976
350.644
472.620
(21.331)
(51.433)
(72.764)
1.080.027
2.353
1.082.380
95.416
95.416
95.416
95.416
25.995
25.995
808
808
25.187
25.187
72.964
-
72.964
135.187
-
135.187
72.964
343.471
295.591
72.964
639.062
135.187
299.825
163.964
135.187
463.789
20.057.402
5.089.658
20.223.506
5.455.248
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
560.919
2.276.636
2.837.555
494.354
51.895
546.249
111.624
51.895
163.519
14.577
7.808
22.385
92.979
44.087
137.066
4.068
4.068
382.730
382.730
382.730
382.730
27.847
72.891
100.738
7.000
7.000
7.000
7.000
1.724.973
1.724.973
1.717.577
1.717.577
7.396
7.396
14.271.873
2.649.521
16.921.394
13.794.891
2.649.521
16.444.412
31.938
381.220
413.158
13.762.953
2.268.301
16.031.254
1.032.951
5.094
1.038.045
(555.969)
(5.094)
(561.063)
309.647
309.647
1.271.320
413
1.271.733
1.267.890
413
1.268.303
3.430
3.430
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
621
621
621
621
97.682
237.928
335.610
115.486
271.763
387.249
(17.804)
(33.835)
(51.639)
897.843
1.998
899.841
101.269
101.269
101.269
101.269
18.910
2
18.912
437
2
439
18.473
18.473
25.147.060
25.678.754
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2016
TP
10.445.905
47.848
10.398.057
80.381
374.537
614.030
53.009
561.021
1.179.288
303.398
867.860
8.030
116.849
161.573
503
19.250
26.085
(6.835)
358.148
104.591
70.877
182.680
36.164
36.164
-
YP
5.646.411
11.809
5.634.602
76.188
3.111.093
282.430
13.339
2.482
875
451
1.156
13
13
-
-
-
2.605.012
1.158.000
2.224
1.691
(57.386)
197.269
-
14.841
8.623
(3.197)
(3.197)
-
49.054
(18)
(14)
(15)
(17)
PASİF TOPLAMI
-
(188.404)
1.223.289
282.578
907.525
33.186
177.188
54.568
122.620
44.311
15.991.640
11.563
2.996
8.567
(695)
(1.365)
670
952
9.155.420
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2015
Toplam
16.092.316
59.657
16.032.659
156.569
3.485.630
614.030
53.009
561.021
1.179.288
303.398
867.860
8.030
399.279
174.912
503
19.250
26.085
(6.835)
360.630
105.466
71.328
183.836
36.177
36.177
14.841
2.613.635
1.158.000
(973)
1.691
(60.583)
197.269
49.054
(188.404)
1.234.852
285.574
907.525
41.753
176.493
53.203
123.290
45.263
25.147.060
TP
9.177.140
42.822
9.134.318
21.712
412.156
2.060.413
148.055
27.000
1.885.358
1.310.579
507.307
764.218
39.054
131
131
116.143
208.792
739
11.112
13.543
(2.431)
378.523
178.870
61.029
138.624
44.979
37.403
7.576
2.607.256
1.158.000
178.780
1.834
(70.366)
163.499
82.046
1.767
1.116.021
98.448
1.016.905
668
110.867
15.854
95.013
43.588
16.349.675
YP
5.716.404
18.254
5.698.150
35.314
2.824.946
233.261
7.465
6.263
754
372
5.137
16
16
498.221
7.189
7.114
2.459
4.655
(688)
(1.219)
531
763
9.329.079
Toplam
14.893.544
61.076
14.832.468
57.026
3.237.102
2.060.413
148.055
27.000
1.885.358
1.310.579
507.307
764.218
39.054
131
131
349.404
216.257
739
11.112
13.543
(2.431)
384.786
179.624
61.401
143.761
44.995
37.419
7.576
498.221
2.614.445
1.158.000
178.780
1.834
(70.366)
163.499
82.046
1.767
1.123.135
100.907
1.016.905
5.323
110.179
14.635
95.544
44.351
25.678.754
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(3)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
Toplam
11.137.171
11.163.625
22.300.796
2.961.962
1.642.704
4.604.666
2.951.920
983.277
3.935.197
80.702
4.587
85.289
2.871.218
978.690
3.849.908
5.499
215.701
221.200
4.003
215.701
219.704
1.496
1.496
664
356.937
357.601
664
356.937
357.601
3.879
86.789
90.668
2.465.650
136.796
2.602.446
2.145.379
114.529
2.259.908
39.460
108.619
148.079
854.071
5.910
859.981
622.793
622.793
5.750
5.750
534.789
534.789
924
924
87.592
87.592
320.271
22.267
342.538
315.584
315.584
4.687
22.267
26.954
5.709.559
9.384.125
15.093.684
5.709.559
9.384.125
15.093.684
346.862
547.114
893.976
157.294
287.446
444.740
189.568
259.668
449.236
4.513.631
6.835.787
11.349.418
492.174
4.854.601
5.346.775
3.511.457
1.981.186
5.492.643
255.000
255.000
255.000
255.000
849.066
946.701
1.795.767
219.398
464.183
683.581
429.668
249.309
678.977
233.209
233.209
200.000
200.000
1.054.523
1.054.523
366.505.014
143.079.132
509.584.146
5.898.639
1.099.972
6.998.611
503.610
245.176
748.786
1.724.330
122.925
1.847.255
52.026
14.299
66.325
3.524
609.026
612.550
3.615.148
108.546
3.723.694
1
1
360.237.943
141.812.246
502.050.189
171
171
82.666.690
24.929.713
107.596.403
25.822.308
6.258.521
32.080.829
250.342.190
110.570.626
360.912.816
1.406.755
53.215
1.459.970
368.432
166.914
535.346
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2015
TP
YP
Toplam
10.240.075
10.021.009
20.261.084
3.776.055
2.011.226
5.787.281
3.747.038
1.028.967
4.776.005
126.247
9.851
136.098
3.620.791
1.019.116
4.639.907
21.092
387.949
409.041
12.360
387.949
400.309
8.732
8.732
488.906
488.906
488.906
488.906
7.925
105.404
113.329
2.388.397
95.477
2.483.874
2.096.475
88.539
2.185.014
55.286
83.896
139.182
733.331
4.643
737.974
647.736
647.736
5.826
5.826
598.850
598.850
1.278
1.278
54.168
54.168
291.922
6.938
298.860
289.346
289.346
2.576
6.938
9.514
4.075.623
7.914.306
11.989.929
4.075.623
7.914.306
11.989.929
299.782
301.306
601.088
149.177
151.618
300.795
150.605
149.688
300.293
3.704.446
6.447.876
10.152.322
420.134
4.846.502
5.266.636
3.284.312
1.601.374
4.885.686
71.395
75.289
146.684
44.639
28.093
72.732
26.756
47.196
73.952
1.089.835
1.089.835
336.477.070
115.941.020
452.418.090
5.860.555
1.202.503
7.063.058
484.186
385.535
869.721
2.460.239
170.899
2.631.138
49.110
10.669
59.779
9.864
546.190
556.054
2.857.155
89.210
2.946.365
1
1
330.426.305
114.731.315
445.157.620
312
312
75.976.229
20.044.657
96.020.886
22.452.512
4.606.563
27.059.075
230.505.672
90.051.894
320.557.566
1.491.892
27.889
1.519.781
190.210
7.202
197.412
377.642.185
346.717.145
154.242.757
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
531.884.942
125.962.029
472.679.174
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
FAİZ GELİRLERİ
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.5.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
1.5.3
Dipnot
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
(1)
2.661.361
2.428.045
2.334.379
2.140.711
26.070
7.995
4.412
3.665
61
1.502
247.381
236.199
2.329
700
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
133.023
119.324
1.5.4
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
112.029
116.175
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
30.694
29.480
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
18.364
8.493
II.
FAİZ GİDERLERİ
1.499.481
1.298.027
2.1
Mevduata Verilen Faizler
1.046.589
905.827
2.2
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
135.589
119.500
2.3
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
152.666
147.761
2.4
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
131.880
101.100
2.5
Diğer Faiz Giderleri
III.
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
IV.
4.1
4.1.1
Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2
Diğer
4.2
4.2.1
4.2.2
Diğer
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3)
VI.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
(4)
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
29.291
11.505
6.2
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
11.180
(17.577)
6.3
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
(165.104)
(224.451)
VII.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VIII.
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
XI.
XII.
XIII.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
-
-
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
(8)
137.240
80.193
XVI.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
(9)
(11.343)
17.459
16.1
Cari Vergi Karşılığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1
(2)
32.757
23.839
1.161.880
1.130.018
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
303.136
299.824
Alınan Ücret ve Komisyonlar
381.205
363.236
62.666
63.787
318.539
299.449
Verilen Ücret ve Komisyonlar
78.069
63.412
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
641
345
77.428
63.067
(5)
2
(124.633)
1.757
(230.523)
315.542
249.307
1.655.927
1.450.383
(6)
560.670
454.474
(7)
958.017
915.716
137.240
80.193
-
-
(27.122)
(2.359)
15.779
19.818
125.897
97.652
-
-
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
-
-
18.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
-
-
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
-
-
XIX.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-
-
19.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-
-
19.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
-
-
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
-
-
XX.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
(8)
-
-
XXI.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
(9)
-
-
21.1
Cari Vergi Karşılığı
-
-
21.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-
-
XXII.
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
(10)
-
-
XXIII.
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
(11)
125.897
97.652
23.1
Grubun Karı / Zararı
123.290
95.544
23.2
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
2.607
2.108
0,11
0,09
(10)
Hisse Başına Kar / Zarar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
01.01.2016 - 31.12.2016
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
01.01.2015 - 31.12.2015
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
12.229
2.714
3.881
(14.944)
(1.489)
2.391
125.897
10.876
115.021
(76.343)
51.383
3.649
5.304
4.639
(11.368)
97.652
6.622
91.030
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
128.288
86.284
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 31.12.2015
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 31.12.2016
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
1.087.187
-
4.815
-
88.931
-
813.461
70.813
45.813
25.000
-
-
4
(2.985)
1.278
(4.263)
-
-
11.976
11.976
-
-
(16.475)
(16.475)
219.919
219.919
-
1.158.000
-
1.158.000
-
-
-
1.834
1.834
-
100.907
-
-
100.907
-
-
394
178.164
6.109
6.109
-
-
1.016.905
1.016.905
(802)
3.649
4.243
7.090
7.090
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
-
243.565
95.544
95.544
-
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
(9.292)
207.986
-
-
-
3.965
(232.895)
(1.000)
(231.895)
-
(61.074)
-
41.821
(82.046)
(4.262)
(4.262)
-
-
-
82.046
-
14.635
(70.366)
163.499
Riskten Korunma
Fonları
-
-
82.046
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
2.435.851
Azınlık
Payları
Toplam
Özkaynak
42.228
2.478.079
(61.074)
45.786
3.649
4
47.091
47.091
4.243
95.544
(1.000)
(1.000)
-
151
2
(138)
2.108
-
2.570.094
44.351
2.614.445
44.351
2.614.445
2.570.094
-
110.179
(70.366)
163.499
-
-
82.046
50.831
(259)
(107.548)
(107.548)
-
9.783
-
33.770
-
-
-
(32.992)
-
9.783
51.609
3.881
(145)
(190.140)
123.290
-
148
(610)
(1.233)
2.607
-
(60.583)
197.269
49.054
2.568.372
45.263
(61.074)
45.786
3.800
6
47.091
47.091
4.105
97.652
(1.000)
(1.000)
-
(13)
1.158.000
(143)
-
1.691
-
285.574
-
(137)
(178.164)
68.921
68.921
-
3.881
(190.140)
32.518
32.518
-
907.525
(146.651)
123.290
123.290
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
53.203
-
-
9.783
51.609
4.029
(755)
(191.373)
125.897
2.613.635
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
CARİ DÖNEM
01.01.2016 - 31.12.2016
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2015 - 31.12.2015
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1.108.412)
(240.448)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
2.364.720
(1.401.830)
1
381.205
356.013
244.894
(443.518)
(32.938)
(2.576.959)
2.267.788
(1.285.649)
1.247
363.236
249.307
252.227
(431.331)
(33.814)
(1.623.459)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(251.637)
193.714
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
527.167
(784.861)
6.057
-
1.033.142
(889.782)
47.091
(1.000)
4.263
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
240.895
(1)
(1)
(6.779)
820
(478.851)
779.705
(2.459.990)
2.198.579
254.429
(47.018)
284.773
701.883
(448.176)
(39.488)
136.037
(2.078.835)
1.376.573
(4.458)
212.970
(50.975)
67.850
85.114
(349.421)
115.425
(2)
671.522
556.097
(3)
322.101
671.522
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
(7.165)
(133)
(1.895.142)
(598.180)
1.060.910
769.381
1.196.573
(1.023)
(867.517)
(27.402)
(116.349)
159.910
(974.174)
1.354.326
335.759
(30.187)
(1)
525.221
ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2016
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2015
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI (*)
1.1
DÖNEM KARI
139.615
85.246
1.2
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
(14.421)
17.403
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (**)
(25.693)
-
11.272
17.403
A.
NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)
125.194
102.649
1.3
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
-
-
1.4
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-
5.132
1.5
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
125.194
97.516
1.6
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
-
-
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.7
PERSONELE TEMETTÜ (-)
-
-
1.8
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
-
-
1.9
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
-
-
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.10
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-
-
1.11
STATÜ YEDEKLERİ (-)
-
-
1.12
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
-
68.964
1.13
DİĞER YEDEKLER
-
-
1.14
ÖZEL FONLAR
-
32.518
II.
-
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
DAĞITILAN YEDEKLER
-
-
2.2
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
-
-
2.3
ORTAKLARA PAY (-)
-
-
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4
PERSONELE PAY (-)
-
-
2.5
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
0,10811
0,08989
3.2
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
10,811
8,989
3.3
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
-
3.4
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
-
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
-
4.2
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
-
4.3
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
-
4.4
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
-
-
(*) Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Kar dağıtım tablosu konsolide olmayan kara göre hazırlanmıştır. Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu
tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibariyle Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
(**) 2004/3 sayılı BDDK'nın genelgesine istinaden ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemektedir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
12
Download