Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP`a Kaydına İlişkin Duyuru

advertisement
Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru
7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale
mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,
EKAP’a kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.
Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel
kişiler 1/1/2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın
alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.
İhalelerde rekabet ve eşit muamele ilkesinin zedelenmemesi ve ihaleye katılmak
isteyenlerin herhangi bir hak kaybına uğramaması için EKAP’a kayıtlı bulunmayan
gerçek ve tüzel kişilerin https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yetki/IstekliKaydi.aspx linki
üzerinden “İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’ı Kullanımına İlişkin
Protokol”ü oluşturup imzalayarak eki belgeler ile birlikte Kuruma göndermesi,
gönderilen protokolün Kurum tarafından incelenmesi için gerekli süreyi de göz
önünde bulundurarak söz konusu işlemleri en kısa sürede tamamlaması önem arz
etmektedir.
Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur
Download