ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No
E-Posta Adresi
Açıklama Tarihi
Özet Bilgi
TGS Dış Ticaret A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower
D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL
212 644 58 58 - 212 504 84 15
[email protected]
11.07.2016
Komite Görev Dağılımı
Kat : 1
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
29.06.2016 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.07.2016 tarih
9111 sayılı nüshasında ilan edilen şirketimiz komite seçimi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine
ve uygulanmasına ilişkin tebliği’nde yer alan esaslar çerçevesinde;
a. Kurumsal Yönetim komitesi başkanlığına Sayın Mustafa ÖZÇINAR’ın üyeliğine ise
Burak TANRIVERDİ’nin seçilmelerine
b. Denetimden sorumlu komite başkanlığına Sayın Mustafa Özçınar’ın üyeliğine ise
Ebubekir DOĞAN’ın seçilmelerine
c. Kurumsal Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken
Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar
verilmiştir.
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ ”inde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve
belgelerine uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards