Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi`nde tedavi gören

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Doküman Kodu: STK.TL.02
Yayın Tarihi
: 06/07/2015
Revizyon Tarihi:
Revizyon No : 00
BİRBİRİNE KARIŞTIRILMAMASI GEREKEN İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI
1-AMAÇ:
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören hastalar için kullanılacak ilaçların aynı
enjektörde uygulanmaması ve uygulanması durumunda hastada meydana gelecek reaksiyonlar ve bu
durumda yapılması gereken medikal işlemlerle ilgili yöntem belirlemektir.
2-KAPSAM:
Tıbbi Sarf Deposu, Tüm Poliklinikler ve Birimleri kapsar.
3-TANIMLAR:
Farmasötik Etkileşme: Farmasötik ilaç etkileşimleri iki bileşiğin fiziksel veya kimyasal olarak
uyumsuz olmasından kaynaklanan etkileşimlerdir. Bunun sonucu ilaçlardan biri ya da ikisi inaktif hale
geçebilir veya gözle görülmeyen maddeler meydana gelebilir, bir veya birkaç madde açığa çıkabilir, yan
etkileri oluşabilir. Bunun sonucu ilacın etkisi azalabilir, etkisi artabilir veya etkinin kaybolması şeklinde
reaksiyonlar görülebilir.
4-SORUMLULAR:
Başhekim, Kalite Yönetim Direktörü, Tıbbi Sarf Depo Sorumlusu, Tüm Klinik Doktor ve Hemşireler
5-UYGULAMA:
5.1. Bazı ilaçlar aynı enjektörde uygulandığında hasta üzerinde hayati tehlike oluşturabileceğinden
merkezimizde doğru ilaç , doğru doz, doğru zaman, doğru veriliş yolu, doğru ilaç şekli, doğru kayıt, doğru
yanıt ilkelerine göre uygulanması sağlanmaktadır.
5.2 Hastane ilaç geçimsizlik listesinde yer alan ilaçların birlikte hazırlanıp kullanıldığı durumlarda
hastada meydana gelecek reaksiyonlar ve alınması gereken önlemler hakkında eczane bünyesinde mevcut
bilgi kaynağı yok ise;
Ulusal Zehir Bilgi Merkezi 114
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi (0232) 412 39 39
Numaralı telefonlardan bilgi alınmalıdır.
6- YÜRÜRLÜK
Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Sayfa 1 / 0
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards