Uploaded by nour.jb.1996

ACIL DURUM PLANLARI

advertisement
ACIL DURUM PLANLARI
Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana
gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale,
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.
Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil
durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.
ACIL DURUM PLANI IÇIN ÖNEMLI UNSURLAR
Bütün olası acil durum ihtimalleri, sonuçları, yapılması
gereken eylemler, yazılı prosedürler ve mevcut
kaynaklar,
Çalışanların detaylı listesi, ev telefon numaraları,
görevleri ve sorumlulukları,
Kat planları,
Tahliye güzergahını ve servis hatlarını (elektrik, doğal
gaz, tesisat vb.) gösteren büyük haritalar.
ACIL DURUM GEREKTIREN OLAYLARDA YAPILACAK
Müdahale.
 Söndürme.
 Koruma.
Arama-kurtarma .
 İlk yardım.
EKIPLERIN OLUŞTURULMASI
SÖNDÜRME EKIBI, ( yangın çeşiştli durumlarda görev
alır)
KURTARMA EKIBI, (kurtarma ve tahliye çalışmaları ,
yangın içerisinde kalan canlara ulaşmaya çalışır)
İLKYARDIM EKBİ ,(Kurtarma ve tahliye ekibi
tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan
insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yapar
KORUMA EKIBI, (İtfaiyeye yangın yerini tam adresini
çıkış saatini ve yangının türünü bildirecektir, Yangın
bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirecek ve
ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini
engeleyecektir)
ACİL DURUMLARI BİRKAÇ ANA BAŞLIK ALTINDA
TOPLAYABİLİRİZ:
YANGIN
DEPREM
İŞ KAZASI
SEL
SIZINTI
SABOTAJ
vb.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards