FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU

advertisement
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
7 Kasım 2014
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu
1- Amaç
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.
(“AvivaSA” veya “Şirket”) için Alternatif Yatırım A.Ş. tarafından 24.10.2014 tarihinde hazırlanarak 31.10.2014
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş olan Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nun
değerlendirmesi niteliğindedir.
Bu Rapor; AvivaSA’nın halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması
yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıttığı kabul edilmiş olup, finansal
ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır.
2- Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Miktarı ve
Şekli (Nominal)
-
Ödenmiş Sermaye
Halka Arz Şekli
Halka Arz Miktarı - Sermaye Artırımı
Halka Arz Miktarı - Ortak Satışı
Halka Arz Miktarı - Toplam
Halka Arz Oranı (Halka Açıklık)
Ek Satış Hakkı
Ek Satış Hakkı Dahil Halka Arz Miktarı
Ek Satış Hakkı Dahil Halka Açıklık Oranı
:
:
:
:
:
:
:
:
35.779.197 TL
Ortak Satışı
0 TL
6.119.436 TL
6.119.436 TL
17,10%
917.912 TL
7.037.348 TL
19,67%
Şirket Değeri ve Halka
Arz Büyüklüğü
-
Halka Arz Fiyat Aralığı
Şirket Değer Aralığı
Tahmini Halka Arz Büyüklüğü
Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü
Yurtiçi Halka Arz Büyüklüğü
Yurtdışı Halka Arz Büyüklüğü
Yurtiçi Halka Arz Büyüklüğü-Ek Satış Dahil
Yurtdışı Halka Arz Büyüklüğü-Ek Satış Dahil
:
:
:
:
:
:
:
:
41,00 TL - 49,00 TL
1,47 – 1,75 milyar TL
251 – 300 milyon TL
289 – 345 milyon TL
75 – 90 milyon TL
176 – 210 milyon TL
87 – 103 milyon TL
202 – 241 milyon TL
Talep Toplama
Yöntemi
- Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Aracılık Yöntemi
- En İyi Gayret Aracılığı
Konsorsiyum Lideri
-
Yurtiçinde Ak Yatırım liderliğinde oluşturulan 36 üyeli konsorsiyum
Yurtdışında Ak Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum
Fiyat İstikrarı İşlemleri
-
30 gün süre ile planlanmaktadır. (Fiyatın düşmeyeceği anlamına
gelmemektedir.)
Lock-up (Satmama
Taahhüdü)
-
Şirket ortakları 180 gün pay satışı yapmama, Şirket ise 180 gün bedelli
sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir.
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
Yatırımcı Grubu
- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
- Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar
Yatırımcı Grupları ve
Tahsisatlar
BİST İşlem Kodu
- AVISA
Talep Toplama Tarihleri
- 5 - 6 - 7 Kasım 2014
BİST'te İşlem Görme
Tarihi
- 13 Kasım 2014
Satış
Payı
10%
20%
70%
7 Kasım 2014
Satış
Miktarı Ek Satış Dahil
611.944
703.735
1.223.887
1.407.470
4.283.605
4.926.144
Şirketin halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
HALKA ARZ ÖNCESİ VE SONRASI ORTAKLIK YAPISI
Aviva
Sabancı
Holding
Diğer
Halka Açık
Toplam
Halka Arz
Öncesi
Sermaye
Halka Arz
Öncesi
Sermaye
Payı
Halka Arz
Sonrası
Sermaye
Halka Arz
Sonrası
Sermaye
Payı
Ek Satış
Hakkı Dahil
Sermaye
Ek Satış
Hakkı
Dahil
Sarmaye
Payı
17.830.354,50
49,83%
14.770.636,50
41,28%
14.311.680,50
40,00%
17.830.354,50
49,83%
14.770.636,50
41,28%
14.311.680,50
40,00%
118.488,00
0,33%
118.488,00
0,33%
118.488,00
0,33%
0,00
0,00%
6.119.436,00
17,10%
7.037.348,00
19,67%
35.779.197,00
100%
35.779.197,00
100%
35.779.197,00
100%
3- Şirket Hakkında
AvivaSA 2007 yılında Ak Emeklilik ve Aviva Hayat ve Emeklilik’in birleşmesi sonucunda kurulmuştur.
Bireysel Emeklilik
AvivaSA’nın, katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarından kesintilerin düşülmesinin ardından bireysel
emeklilik fonlarına yönlendirilen tutarda 2011-2014 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı %27 olarak
gerçekleşmiştir. AvivaSA’nın fon büyüklüğü artış hızı 2011 yılında %15,6, 2012 yılında %36,9, 2013 yılında
%24, 2014 yılının ilk yarısında da %33,7 olarak gerçekleşmiştir. Fon büyüklüğünde 2011-2013 yılları
arasında %30’luk bileşik büyüme oranı yakalanmıştır.
Katılımcıların tahsilat oranı 2011 yılında %64,8 iken yürütülen kampanyalar ve müşteri ilişkileri yönetimi
desteği ile 2013 yılında %68,9’a yükseltilmiştir.
Yasal mevzuat gereği fon işletim gelirlerine kısıtlamalar getirildiği için birim karlılığın düşmesine karşın
AvivaSA artan fon hacmiyle karlılıktaki düşüş kompanse edilmiştir.
Hayat Sigortası
Hayat sigortasında toplam pazar payı 2011 yılında %3,7 iken, bu oran 2012 yılında %5,8, 2013 yılında %5,9,
30.06.2014 tarihi itibariyle de %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Sigorta şirketlerinin krediye bağlı hayat koruma
sigortası pazar paylarının, kendi banka ortaklarının tüketici kredili pazar payına yaklaşması beklenmektedir.
(Akbank tüketici kredisi pazar payı: %12,8, AvivaSA krediye bağlı sigorta pazar payı: %5,8)
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
7 Kasım 2014
Net kazanılmış primlerde 2011-2013 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı %45 olarak gerçekleşmiştir.
Faaliyet giderleri öncesi teknik kar 2011 yılında 45,3 milyon TL iken, 2012 yılında 54,3 milyon TL, 2013
yılında 86,8 milyon TL’ye ulaşmıştır. Teknik karın net kazanılmış primlere oranı %60 olarak gerçekleşmiştir.
Ferdi Kaza Sigortası
AvivaSA %20,6 pazar payı ile bu alanda 2. sıradadır. Brüt yazılan primlerde görülen artış da 2011-2013
yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı %10, 2014 yılının ilk yarısında ise 2013 yılının ilk yarısına göre
%21 olarak gerçekleşmiştir.
Şirketin Temettü Politikası
Temettü politikası dağıtılabilir karın %50’sinin temettü olarak dağıtılması olarak belirlenmiş olan AvivaSA,
son üç yılda ortalama olarak yasal karın %81’i oranında temettü dağıtmıştır. Ödenen temettü 2011, 2012,
2013 yıllarında sırasıyla 22,9 milyon TL, 33,6 milyon TL, 26,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
4- Mali Tablolar
AVIVASA BİLANÇO (TL)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Varlıklar ile Riskli Sigortalılara ait
Finansal Yatırımlar
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkukları
Cari Varlıklar Toplamı
Esas Faaliyetlerden Alacaklar
Maddi Varlıklar
Diğer Carı Olmayan Varlıklar
Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Esas Faaliyetlerden Borçlar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer
Yükümlülükler ile Karşılıkları
Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Esas Faaliyetlerinde Borçlar
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Karı
Toplam Kaynaklar
30.06.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
354.519.969
314.537.220
299.185.453
268.144.617
327.227.170
345.957.494
409.546.878
423.394.806
31.130.270
22.189.292
20.798.841
16.948.496
26.158.848
16.468.755
15.876.940
10.563.611
740.578.277
701.266.865
745.768.191
719.673.796
6.133.658.017 5.157.603.420 4.195.622.493 3.114.802.463
6.097.005
6.016.157
5.800.125
4.029.006
7.498.899
8.182.649
4.104.724
3.583.500
6.167.604.310 5.185.799.171 4.212.201.877 3.125.110.261
6.908.182.587 5.887.066.036 4.957.970.068 3.844.784.057
275.800.723
128.383.846
93.162.832
233.810.083
109.639.447
82.694.659
222.675.370
77.637.044
109.377.169
165.032.111
58.467.488
68.670.186
10.147.484
4.464.683
5.317.765
7.633.317
13.549.675
18.015.841
14.008.318
10.208.077
6.470.866.162 5.495.763.797 4.566.604.062 3.528.563.404
6.001.068.931 5.019.219.444 4.051.425.340 2.957.868.522
460.117.843
467.506.970
508.214.858
564.330.947
6.959.364
6.466.255
5.153.850
5.090.947
161.515.702
157.492.155
168.690.636
151.188.542
51.971.980
51.971.980
51.971.980
51.971.980
66.865.115
66.865.115
66.865.115
66.865.115
16.128.408
8.395.144
11.081.037
5.995.724
0
0
0
46.351.825
0
-484.878
0
-51.985.876
26.550.199
30.744.794
38.772.504
31.989.774
6.908.182.587 5.887.066.035 4.957.970.068 3.844.784.057
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
7 Kasım 2014
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
AVIVASA GELİR TABLOSU (BİN TL)
30.06.2014
30.06.2013
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
Hayat Dışı Teknik Gelir
16.222.685
16.003.257
32.078.100
29.550.903
29.074.505
Hayat Dışı Teknik Gider
-17.321.511
-13.692.933
-33.289.879
-24.461.436
-30.875.237
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
Faaliyet Giderleri
Diğer Teknik Giderler
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat Dışı
Hayat Teknik Gelir
Hayat Teknik Gider
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim
-49.988
-226.913
-425.723
-427.529
-391.466
-14.867.602
-11.445.758
-29.497.715
-19.109.003
-25.484.247
-27.710
-3.275
-157.241
-11.460
-10.774
-1.098.826
2.310.324
-1.211.779
5.089.467
-1.800.732
133.680.960 162.438.282 293.799.634 199.876.969 222.122.361
-108.503.576 -146.740.963 -261.742.287 -191.725.149 -214.782.016
-258.541
-1.233.885
-2.251.911
-1.680.139
-1.201.156
Faaliyet Giderleri
-43.555.856
-40.378.937
-83.655.468
-75.307.522
-53.578.223
Yatırım Giderleri
-20.628.328
-33.063.713
-38.644.436
-26.703.583
-19.527.567
-671.967
-678.583
-1.904.526
-1.418.671
-721.404
Teknik Bölüm Dengesi - Hayat
25.177.384
15.697.319
32.057.347
8.151.820
7.340.345
Emeklilik Teknik Gelir
78.417.405
61.033.708
130.185.735
135.711.254
111.054.884
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan
Yatırım Gelirleri
Emeklilik Teknik Gideri
Fon İşletim Giderleri
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış
Giderleri
Faaliyet Giderleri
Diğer Teknik Giderler
-88.040.906
-73.346.142 -160.012.198 -115.523.398 -106.488.276
-6.381.117
-6.308.098
-12.574.088
-8.943.434
9.380.903
-66.420
-93.939
-177.676
-62
-3.047
-63.921.737 -141.098.632 -100.811.574
-92.600.624
-77.756.254
-3.837.115
-3.022.368
-6.221.802
-5.768.328
Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik
-9.623.501
-12.312.434
-29.826.463
20.187.856
4.566.608
Genel Teknik Bölüm Dengesi
14.455.057
5.695.209
1.019.105
33.429.143
10.106.221
29.269.318
-11.455.014
24.928.329
-8.262.889
41.623.543
-10.519.182
29.459.852
-7.924.824
33.304.505
-5.835.963
2.835.446
2.198.249
9.150.921
-1.976.616
1.386.573
-1.459.116
-472.637
-1.106.142
-216.462
-799.287
Yatırım Gelirleri
Yatırım Giderleri
Diğer Faaliyetlerden ve Olağan Dışı
Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile
Gider ve Zararlar
Karşılıklar Hesabı
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı
-4.503.702
-11.092
889.864
2.782.134
473.668
581.314
9.637.336
4.526.217
15.242.974
4.932.512
11.430.920
-6.981.763
-3.878.637
-9.528.954
8.073.744
-9.640.499
1.855.163
1.549.337
2.450.982
962.673
34.900
-205.082
-415.895
-690.073
-55263
-220.775
Dönem Net Karı veya Zararı
26.550.199
21.136.822
30.744.794
38.722.504
31.989.774
Dönem Karı ve Zararı
35.104.807
24.558.898
41.274.386
52.987.555
38.961.336
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal
Yükümlülük Karşılıkları
-8.554.608
-3.422.076
-10.529.592
-14.215.051
-6.971.562
Dönem Net Karı veya Zararı
26.550.199
21.136.822
30.744.794
38.722.504
31.989.774
Diğer Gelir ve Karlar
Diğer Gider ve Zararlar
Önceki Yıl Gelir ve Karları
Önceki Yıl Gider ve Zararları
5- Halka Arzdan Elde Edilecek Kaynağın Kullanımı
Ek satış dahil 7.037.348 TL nominal değerli payın 41,00 – 49,00 TL fiyat aralığından ortak satışı yöntemiyle
halka arz edilmesi sebebiyle Şirket lehine bir kaynak girişi olmayacaktır. Ortak satışı yoluyla elde edilecek olan
kaynağın kullanımı Aviva ve Sabancı Holding’in tasarrufunda olacaktır.
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
7 Kasım 2014
6- Fiyat Tespit Raporu Hakkındaki Genel Tespitler
Alternatif Yatırım A.Ş. tarafından hazırlanan 24.10.2014 tarihli fiyat tespit raporuna göre halka arz
fiyatlamasında Fiyat Kazanç (F/K) oranı yöntemi, Fiyat / İçsel Değer (F/EV) çarpanı yöntemi ve Parçaların
Toplamı yöntemleri kullanılmıştır.
F/K çarpanı, F/EV çarpanı ve Parçaların Toplamı yöntemleri eşit oranda ağırlıklandırılarak AvivaSA için nihai
şirket değeri 1,96 milyar TL’ye olarak hesaplanmış ve bu doğrultuda pay başına değer 54,75 TL olarak tespit
edilmiştir.
AvivaSA’nın 5 – 6 – 7 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzında halka arz fiyat aralığı 41,00
– 49,00 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen halka arz fiyat aralığının %10,5 – %25,1 oranlarında iskonto içerdiği
görülmektedir.
F/K Çarpanı Yöntemi
F/K çarpanı yönteminde Türkiye ile benzer piyasalarda faaliyet gösteren emeklilik ve hayat şirketleri ile Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş. incelenmiştir. Uluslararası şirketler UFRS net kar rakamlarına göre değerlendirmede yer
alırken Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. yasal mevzuat net karına göre karşılaştırılmıştır. Uluslararası şirketler
%90, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. %10 ile ağırlıklandırılmıştır.
Bu hesaplamalarda hem 2013 yılı net karı hem de 2014/06 dönemi net kar rakamı dikkate alınarak ve eşit
ağırlıklandırılarak ortalama değer bulunmuştur.
AvivaSA’nın F/K çarpanına göre değeri 1,55 milyar TL olarak hesaplanmıştır.
F/EV Çarpanı Yöntemi
Şirket yönetimi tarafından hazırlanan ve Towers Watson Danışmanlık Limited Şirketi tarafından onaylanan
Piyasa Uyumlu İçsel Değer (MCEV) raporu doğrultusunda Şirketin F/EV çarpanı yöntemine göre değeri 1,72
milyar TL olarak hesaplanmıştır.
MCEV, sermayedarların net varlık değeri ile mevcut portföyün önümüzdeki yıllarda şirkete getireceği katkının
indirgenmiş değerinin toplamı olarak değerlendirilebilir.
F/EV çarpanı yönteminde, gelişmekte olan ülkelere ait benzer şirketlerin 30.06.2014 çarpan ortalaması 1,57
olarak hesaplanmış olup, bu çarpan AvivaSA’nın 30.06.2014 tarihi itibariyle hesaplanan MCEV’i olan 1,1 milyar
TL ile çarpımı sonucu Şirket değeri 1,72 milyar TL olarak belirlenmiştir.
Parçaların Toplamı Yöntemi
Bu yöntemde hayat ve ferdi kaza sigortası branşları değerlemesi için F/K çarpanı yöntemi, bireysel emeklilik
branşı değerlemesi için F/EV yöntemi kullanıldıktan sonra bulunan değerlerin toplanması sonucu 2,6 milyar TL
şirket değeri hesaplanmıştır.
7- Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Değerleme Yöntemlerine İlişkin Görüşlerimiz



AvivaSA’nın fiyat tespit raporunda yer alan bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı ve verilerle
desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz.
Değerlemede kullanılan F/K, F/EV ve Parçaların Toplamı yöntemlerin yeterli olduğunu, şirket değerinin
belirlenmesinde kullanılan yöntemlere eşit ağırlık verilmesinin makul olduğunu düşünmekteyiz.
Bu doğrultuda AvivaSA için belirlenen 41,00 TL – 49,00 TL fiyat aralığı ile bu değerlere karşılık gelen
1,47 – 1,75 milyar TL tutarlarındaki piyasa değerlerini makul bulmaktayız.
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
Download