otoimmün karaciğer hastalıkları paneli,anti nükleer antikor

advertisement
OTOİMMÜN
KARACİĞER
HASTALIKLARI PANELİ
Autoimmune liver disease panel; Liver disease test
panel – autoimmune;
Otoimmün karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan test
paneli dir. Kanda bakılır. Otoimmün karaciğer hastalıkları
vücudun kendi karaciğer dokusuna saldırması sonucu ortaya
çıkan hastalıklardır.
Otoimmün karaciğer
testleri içerir?
Anti
Anti
Anti
Anti
hastalıkları
paneli
hangi
Liver / kidney mikrozomal antikor,
mitokondrial antikor ( AMA),
nükleer antikor ( ANA) ,
düz kas antikor ( ASMA ),
Bazen bu panele diğer testlerde eklenir.
Otoimmün Karaciğer Hastalıkları Paneli için normal
değerler:
Normal şartlarda bu testlerin negatif olması beklenir.
Anormal sonuçlar ne anlama gelir?
Anormal sonuçlar antikor varlığına vücutta karaciğere karşı
bir saldırının ve hastalığın olabileceği anlamına gelir. Anti
mitokondrial antikorun pozitif olması primer bilyer siroz
anlamına gelir. İmmün globülinlerin yüksek, albümin in düşük
olması karaciğer sirozu veya kronik aktif hepatit anlamına
gelir.
Referanslar:
1. Angulo P, Lindor KD. Primary biliary cirrhosis. In: Feldman
M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger and Fordtran’s
Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa:
Saunders Elsevier; 2010:chap 89.
2. Czaia AJ. Autoimmune hepatitis. In: In: Feldman M, Friedman
LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal
and Liver Disease. 9th ed. Philadelphia, Pa: Saunders
Elsevier; 2010:chap 88.
3. Hoofnagle JH. Chronic hepatitis. In: Goldman L, Ausiello D,
eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders
Elsevier
ANTİ NÜKLEER ANTİKOR
ANA; ANA panel;
Otoimmün hastalıklar vücudun kendi dokusuna karşı savaşması
sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. ANA laboratuar testleri bu
hastalıkların teşhisinde kullanılır.
Bkz: Otoimmün hastalıklar.
Otoimmün hastalıkların teşhisinde bir çok test kullanılır Anti
Nükleer Antikor testi özellikle Sistemik Lupus Eritematozus (
SLE) gibi otoimmün hastalıkların teşhisinde kullanılır. Ayrıca
artrit, döküntü, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin varlığına tanı
koymak amacıyla bakılan testlerden birisidir.
Anti Nükleer Antikor için normal değerler:
ANA negatif tir.
Ana sonucu titre olarak verilir. 1:40 pozitif, 1:60 negatif
vb.
Anti nükleer antikor varlığı ne anlama gelir?
Otoimmün hastalıklar,
Sistemik lupus eritematozus ( SLE),
Sjogren sendromu,
Sistemik skleroz,
Romatoid artrit,
Myozit ( iltihabi kas hastalıkları),
İlaca bağlı lupus eritematosus,
Kollajen vasküler hastalıklar,
Tiroid hastalıkları,
Kronik karaciğer hastalıkları.
SLE hastalarının yakınlarında hastalık olmasa bile ANA testi
pozitif olabilir. ANA pozitifliği araştırma gerektirir. Diğer
antikorlara da bakılmalıdır. Bir kişide ANA pozitif ise
hastalık bulgusu yoksa hayatı boyunca SLE gelişme riski sadece
% 5 dir.
Download