Genemed Data Sheet

advertisement
Rabbit Monoclonal anti-PR, Clone Y85
6 ml; 7 ml Kullanıma Hazır, Seyreltilmiş Antikor
1 ml Konsantre Antikor
N/A
Etikete bakınız.
60-0056; 60-0056-7
61-0056
Izotipi
Konsantrasyon
Kullanım Amacı
Vücut Dışı Tanı
Analitik ve performans özellikleri tamamlanmamıştır.
Tanım
İnsan progesteron reseptörü (PR) ligand-aktive transkripsiyon faktörüdür ve steroid reseptör
ailesinin bir üyesidir. PR insanlarda iki formda bulunur. PR baskın olarak meme bezi, uterus ve
over gibi dişi cinsel steroid yanıtlı dokularda eksprese edilir ancak prostat stromal hücreleri,
anteriör hipofiz bezi ve Langenhans adacıklarının endokrin hücreleri gibi diğer dokularda da
bulunur.
Bu antikor insan PR’nün her iki izoformu ile de reaksiyon verir.
İçindekiler
Bu antikor %1 BSA ve antimikrobiyal ajan olarak % 0.09 Sodium Azide içeren 10 mM PBS pH 7.2
ile seyreltilmiştir.
Önlemler
Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
Bu ürün biyolojik kaynaklardan elde edilmiş diğer ürünlerde olduğu gibi yerel ve uygulanabilir
kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.
Sodium Azide (NaN3) toksik bir kimyasaldır. Bu üründe bulunan konsantrasyonu tehlikeli olarak
sınıflandırılmamıştır. Ancak gider borularında biriken NaN3 kurşun ve bakır ile reaksiyona girerek
patlayıcı metal azidler oluşturabilir. Birikmeyi önlemek için dökülen reaktifin arkasından bol
miktarda su dökünüz.
Kullanımı
Seyreltme
Saklama Koşulları
Referanslar
60-0056; 60-0056-7: Kullanıma Hazır
61-0056: Konsantre
Her ürün lotuna Pepsin (Genemed Kat no. 10-0026) ile ön işlemi yapılan FFPE meme kanseri
doku kesitlerinde immünhistokimya yoluyla kalite kontrol yapılır. Bu testlerde 60-0056 ve 60-00567 antikorları kullanıma hazır olarak, 61-0056 antikoru 1:100 oranında seyreltilerek oda sıcaklığında
30-60 dakika inkübe edilir. Genemed Acu-Stain deteksiyon sistemi kullanılır. Işık mikroskobunda
membran boyanması derecelendirilir. Her kullanıcı kendi uygulaması için optimal seyreltme oranını
belirlemelidir.
2-8°C’de muhafaza ediniz.
1.
2.
3.
Evans, R. M. Science 1988. 240:889-895
McGuire WL, et al. Semin Oncol. 1983 Dec;10(4 Suppl 4):2-6
McGuire WL, et al. Semin Oncol. 1983 Dec;10(4 Suppl 4):2-6
Semboller
30056 Rev.02
Sayfa 1/1
Download