DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl

advertisement
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Kodu Dersin Adı
MBT301
İmmünoloji
Dersin Türü
Zorunlu
Yıl
3
Yarıyıl
5
AKTS
6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciler başta insan olmak üzere memelilerin bağışıklık sistemi hakkında temel bilgi edinirler.
Bunun içinde bağışıklık sisteminin bileşenleri ve organları ile doğuştan gelen ve sonradan edinilen
immün cevap yer alır. Bu bilgilerin yardımıyla uygulamalı immünolojik durumlar, ör. immün
hastalıklar, aşı hazırlanması, antikor tabanlı tedaviler, ele alınır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi / Görevlileri
Öğretim Türü
Örgün Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Moleküler Hücre Biyolojisinde Temel Bilgiler
Dersin İçeriği
 Bağışıklık sistemi
 Doğal/humoral/adaptif immün cevap
 Lenfositlerin gelişimi
 Antijenlerin spesifik tanısı
 Lenfositlerdeki antijen reseptörleri, antijenlerin tanıtımı, B-hücresi gelişimi
 T-hücresi immün cevabı
 Bağışıklık sisteminde sinyal yolları
 Aşılama
 Rekombinant antikor teknolojileri ve antikor tabanlı tedaviler
Ders Kitabı/ Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 Immunologie, Janeway, Spektrum Verlag
Değerlendirme
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca/İngilizce
Download