Sunum Dokümanı

advertisement
Vebian
Veri Birleştirme ve Anlamlandırma
Nedir ?
• Farklı veri kaynaklarına bağlanıp karşılaştırmalı
raporlar hazırlayabilen analitik veri tabanı
kullanan bir veri analiz yazılımıdır.
Geliştirim Sebebi
• Kurumlarda bir çok yazılımdan toplanan bir
çok verinin birleştirilmesi, anlamlı ve kullanışlı
görsel raporlara dönüştürülerek karar
vericilere kurumunu ve dolayısıyla ülkemizi
ileri taşımalarına yardımcı olacak bir yazılım
oluşturmak.
• Bu işi yerli kaynaklarla ve en hızlı şekilde
uygulamaya almak.
İşleyiş
 Veri kaynaklarından analiz için gereken veriler sisteme
aktarılır.
–
–
Sql Server, Oracle, SharePoint, Excel gibi bir çok veri kaynağına bağlanabilir.
Bağlandığı veri kaynaklarını doğrudan kullanabilir ya da kendi analitik veri tabanı içine düzenli
aralıklarla aktararak kullanabilir.
 Veriler arasında gerekli birleştirmeler yapılarak veri
setleri oluşturulur.
–
Aktarılmış veri kaynakları standart SQL sorguları kullanılarak raporlanabilir yeni veri setleri
tasarlanır
.
 Veri setleri kullanılarak raporlar oluşturulur.
–
Entegre tasarım araçları ile Aktarılan verileri farklı formatlarda raporlayabilir (Dashboard, Snap,
Standart)
 Oluşturulan raporlar raporlama portali üzerinden
görüntülenir.
–
.
Tasarlanan raporlar raporlama portali üzerinde kullanıcı yetkilerine göre yayınlanır
Bileşenler
Vebian Studio
– Veri kaynaklarına bağlanma
– Veri seti tasarımı
– Rapor Tasarımı
– Ayar ve Görevlerin yönetimi
– Portal üzerinde yayınlama
Bileşenler
Raporlama Portali
– Rapor gösterimi
– Rollerin ve kullanıcıların
yönetimi
– Raporların rollere göre
yetkilendirilmesi
Bileşenler
Windows Service
– Verilerin belirlenmiş aralıklarda
tekrar aktarımı
– Raporların e-posta ile tanımlanmış
kullanıcılara gönderimi
– Ön bellek, bakım gibi teknik
işlemlerin otomatik çalıştırılması
Bileşenler
Analitik veri tabanı
– Verilerin hızlı bir şekilde sorgulanması
– Yeni veri setlerinin oluşturulması
Veri Tabanı Özellikleri
• Kolon tabanlı analitik veri tabanıdır
Veri Tabanı Özellikleri
Verilerin analizi ve raporlanması için
özelleşmiştir.
– Verilere satır olarak değil sütun olarak ulaşır, bu
nedenle bir sütundaki verinin toplanması,
ortalamasının alınması gibi analitik işlemleri tek
satır veriyi okuyarak yapar
Veri Tabanı Özellikleri
Neden hızlıdır ?
– Veriler satır satır değil sütun sütun tutulur.
– Transaction Yok
– Table Lock, Row Lock Yok
– Log Yok
– İlişki Yok
– Index yok
– Kısıt yok
Veri Tabanı Özellikleri
 Avantajları Nelerdir ?
– Küp oluşturmak gibi farklı
uzmanlığa sahip personele
ihtiyaç yoktur. SQL kullanır.
Index ve Partioning gibi işlemler
otomatiktir.
– Küp oluşturmak gereken MOLAP
tabanlı analitik veri tabanları
gibi veriyi yüzlerce binlerce kat
büyüklüğe ulaştırmaz
Güvenlik Özellikleri
LDAP (Active Directory)
Standart kullanıcı adı şifre
İkisi beraber
– Örneğin: Kurum için kullanıcılar
LDAP ile kurum dışından
bağlanacak kullanıcılar standart
kullanıcı adı şifre ile sisteme giriş
yapabilir
Ölçeklenebilir Mimari
Rapor Sunum Bileşenleri
Veri Tabanı
Sunucuları
Portal
Sunucuları
Görev Servis
Sunucusu
E-Mail
LDAP
DEMO
BI Studio
Temel Özellikler
Rapor Sunucusu
Hazır Örnek Raporlar
Bir excel dosyasından rapor oluşturma
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards