ünite 7

advertisement
İŞLEM TABLOLARI
İşlem tablosu bilgisayar ortamında oluşturulan elektronik bir çalışma sayfasıdır
İşlem tabloları birbirleriyle yakın ilişkide olan veriler arasındaki ilişkileri kolayca görmemizi
sağlamanın yanı sıra bu verilerin birinde oluşan değişim diğerlerine yansıtabilmesi için
gerekli matematiksel istatistiksel mantıksal işlemleri(hesaplamalar) de kolayca gerçekleştir,
İşlem tablolarındaki hesaplamalar ve işlemler formül ve fonksiyonlar aracılığıyla yapılır
İşlem tablolarının genel özellikleri:
Sayısal verileri sunmak
Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak
Karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmak
Değişiklikleri kendiliğinden güncellemek
‘eğer’ türü sorular sormaya olanak tanımak
biçiminde sıralanabilir
işlem tablosuna ilişkin temel kavramlar.
Herhangi bir işlem tablosu açtığımız zaman karşınıza satır ve sütünlardan oluşan bir tablo
gelir
Sütünlar alfabenin harfleri ile satırlar ise 1den başlayan numaralarla gösterilir.
Satır ve sütunların kesişmesiyle oluşan dikdörtgen kutucuklara hücre adı verilir .Hücre adresi
sütün ve satır adı ile belirtilir.Tüm işlemler hücreler üzerinde gerçekleştirilir.Veri girişine
hazır olan hücreye aktif(etkin)hücre denir.Etkin hücre diğerlerinden daha koyu bir
çerçeveyle belirlenir.
Etkin hücre adresi ad kutusunda görüntülenir. Excel e özgü ekran öğesi formül çubuğudur
İşlem tablosu ile oluşturulan dosyalara çalışma kitabı denir Excel çalışma kitabı dosyalarının
uzantısı xls dir Çalışma sayfası verileri girdiğimiz gerekli hesaplamaları ve işlemleri
gerçekleştirdiğimiz satır ve sütunlardan oluşan alandır.Bir çalışma sayfasında 65536 satır 256
sütun buna bağlı olarak 65536*256=16777216 hücre bulunmaktadır.
İşlem tablosuna üç türlü veri girişi gerçekleştirilebilir
1.herhangi bir sayısal değer (rakam tarih vs)
2.etiket (metin)
3.formül ya da fonksiyon
Farklı veri girişleri
Topla fonksiyonu ortalama fonksiyonu eğer fonksiyonu
Satır sütun genişliği otomatik toplam düğmesi
Birleştir ve ortala düğmesi
Download