Veritabanı Yönetim Sistemleri Bölüm/Program/ABD Bilişim

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Veritabanı Yönetim Sistemleri
Bölüm/Program/ABD
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kredi:
4
Yıl-Dönem:
2/4
Saatler/Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı:
[email protected]
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 2
U 0
L 2
K 4
Ders Kodu:
BSM 2008
Ders Düzeyi:
Lisans
Zorunlu/Seçmeli:
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, Gösterip Yaptırma
Ders Amaçları: Veri tabanı sistemlerinin ilke ve kavramları hakkında bilgi edinmek, standart veri tabanı dili SQL'in hakkında
deneyim elde etmek, veri tabanı tasarımını öğrenmek.
Ders İçeriği: Veri tabanı yönetim sistemleri, ihtiyaç analizi, kavramsal, mantıksal ve fiziksel modelleme, veri tabanı normalizasyonu,
veri bütünlüğü UML, veri tabanı tasarlama ve oluşturma, MS-SQL server, SQL komutları ve fonksiyonları, saklı yordamlar, ilişkiler,
veri birleştirme
I. Hafta
Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yazılımına Giriş
II. Hafta
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
III. Hafta
İhtiyaç Analizi, Kavramsal Modelleme
IV. Hafta
Mantıksal Modelleme, Fiziksel Modelleme
V. Hafta
Veri Tabanı Normalizasyonu
VI. Hafta
Veri Bütünlüğü UML
VII. Hafta
Veri Tabanı Tasarlama ve Oluşturma, Tablolar Tasarlama ve Oluşturma
VIII. Hafta
Ara Sınav
IX. Hafta
MS-SQL Server’a Giriş, Yükleme ve Çalıştırma
X. Hafta
SQL Komutları – SELECT INSERT UPDATE DELETE
XI. Hafta
SQL Fonksiyonları
XII. Hafta
Saklı Yordamlar
XIII. Hafta
İlişkiler
XIV. Hafta
Veri Birleştirme (JOIN)
Beklenen Öğrenme Kazanımları:

Veri tabanı ile ilgili temel kavramları açıklayabilmek.

Veri tabanı yönetim sistemlerinin fonksiyonlarını açıklayabilmek.

İhtiyaçlara göre veri ve veri tabanı oluşturmak.

İş gerekliliklerini çözmek için veri tabanı tasarlamak.

SQL ile temel işlemler yapabilmek.

SQL ile saklı yordam geliştirmek.

Oracle/MS SQL gibi bir veri tabanı yönetim sistemini yönetmek.

İlişkisel veri tabanları arasında uygulamalar geliştirmek.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav (%30), Yarıyıl Sonu Sınavı (%40), Ödevler (%30)
Ders Kitabı: Veritabanı ve Uygulamaları, Yılmaz Kaya, Ramazan Tekin, Papatya Yayıncılık.
Önerilen Kaynaklar: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve SQL/PL-SQL/T-SQL, Zehra Alakoç Burma, Seçkin Yayıncılık.
Ön/Yan Koşulları: Yok
Download