PHP ile Veri Tabanı Düzenleme İşlemleri

advertisement
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
: PHP İLE VERİ TABANI DÜZENLEME İŞLEMLERİ
:
: 40/16
:
:Dersler uygulamalı olarak bilgisayar sınıflarında işlenecektir. Kurs
destek sistemi ile internet üzerinden kurs içeriklerine ulaşılabilmesi
sağlanacaktır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE
TEKNİKLERİ
:Anlatım, problem çözme, beyin fırtınası, soru-cevap, grup
çalışması, uygulamalı çalışma, proje çalışması, uygulama
araştırma, yenilikleri takip etme, internet ortamında araştırma
yapma.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci/kursiyer, gerekli ortam sağlandığında, veri tabanı
işlemleri ve sorgu oluşturma işlemleri gerçekleştirecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer,
1. Veri tanımlama, veri tabanı işlemleri ve sorgu cümlelerini içeren uygulamalar
oluşturabilecektir.
2. SQL ile önceden hazırlanmış ve yapısında veri tabanı işlemleri bulunan
uygulamaları belirli ölçütlere dayanarak değerlendirip kullanabilecektir.
3. Veri düzenleme komutları ile standartlara uygun internet programları
geliştirebilecektir.
ALAN
MODÜL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
İÇERİK
A. VERİ TANIMLAMA
1. Create Database
2. Create Table
3. Alan Yaratma
4. Alanlara veri ekleme
5. Saklı verilerin görüntülenmesi
6. Tablo ayarları
B. SQL
1. Select
2. Select Where
3. And
4. Or
5. Order By
6. Limit
C. VERİ DÜZENLEME
1. Insert
2. Update
3. Delete
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME :
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. VERİ TANIMLAMA
Veri tanımlama, temel veri tabanı işlemleri ve sorgu cümlelerini içeren uygulamalar
yapar.
B. SQL
Önceden hazırlanmış SQL yapısında veri tabanı işlemleri bulunan uygulamaları analiz
eder.
C. VERİ DÜZENLEME
Veri düzenleme komutları ile standartlara uygun internet programları yapar.
Download