MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Resmî Gazete

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Sayı : 29386
Resmî Gazete
14 Haziran 2015 PAZAR
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ
ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ
KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya
Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-1’de yer alan listeye
yedinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül
ettirilmiştir.
“
Bursa
Gemlik Gümrük Müdürlüğü
Yetkili
Yetkili
Yetkili
8
9
Çanakkale
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü
Yetkili
Yetkili
Yetkili
”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan listeye on birinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır
eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“
Giresun Gümrük Müdürlüğü
12 Giresun
”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-4’te yer alan listeye on altıncı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır
eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“
Giresun Gümrük Müdürlüğü
17 Giresun
”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download