6. SINIF DENEME 1- Ali, okula giderken en kısa mesafeli yolu

advertisement
6. SINIF DENEME
1- Ali, okula giderken en kısa mesafeli
yolu kullanacaktır.
1.yol
2.yol
3.yol
4.yol
102 m
53 m
43 m
A)
4
3 m
Buna göre Ali, okula giderken
hangi yolu kullanır?
A)
B)
C)
D)
Alex, üzerinde hem 3’e
ve 5’bölünebilen sayı
yazan kemiği yiyecektir.
Buna göre, Alex hangi
kemiği yemelidir?
3-
B)
C)
1.yol
2.yol
3.yol
4.yol
D)
223 + ( 22 – 42 : 2 )
“Kim Milyoner Olmak İster”
yarışmasına katılan yarışmacı
Selçuk Yöntem’in sorusuna doğru
cevap verirse 60 000 TL
kazanacaktır. Yarışmacının
60 000 TL kazanabilmesi için
verdiği cevap aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
A) 7
B) 11
C) 14
D) 22
4- Bir okulda 32 tane derslik, her
derslikte 24 tane sıra vardır. Buna
göre, bu okulda kaç tane sıra vardır?
A)
B)
C)
D)
144
96
72
48
Alaeddin’in sihirli
lambasındaki sayılar
bir sayının
çarpanlarıdır. Buna
göre, lambadaki
sayılar hangi sayının
çarpanıdır?
5-
A)
B)
C)
D)
14
28
42
56
6. SINIF DENEME
6-
8- Tümleri 38ᵒ olan açının bütünleri
aşağıdakilerden hangisidir?
Yandaki arı, üzerinde
6’ya bölünebilen
sayının olduğu peteğe
konacaktır. Buna
göre, arı hangi peteğe
A)
konmuştur?
A)
B)
C)
D)
142
128
68
52
A)
Yandaki açının
sembolle gösterilişi
aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
9İ
B)
A
L
C)
̂
A) ALİ
B) L̂
̂
C) İLA
̂
D) İAL
D)
107- Rakamları farklı dört basamaklı
2A5B sayısı hem 3 ile hem de 10 ile
kalansız bölünebilmektedir. Buna
göre A yerine aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
2
3
5
8
87
91
61
57
A)
B)
C)
D)
91
87
61
57
Yandaki sayılardan
hangisi asal
sayıdır?
6. SINIF DENEME
11-
4m
6m
12 m
14- Demirhan’ın 84 TL’si, Atahan’ın 52
TL’si vardır. Buna göre Demirhan,
Atahan’a kaç TL verirse paraları eşit
olur?
A)
B)
C)
D)
Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen
şeklindeki bahçenin alanı aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilebilir?
A)
B)
C)
D)
12. ( 4 + 6 )
4. ( 12 + 6 )
6. ( 4 + 12 )
12. ( 4 + 4 )
15- İki doğal sayıdan biri diğerinin 4
katıdır. Bu iki doğal sayının toplamı
120 olduğuna göre büyük sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
12- 16 ve 20 kişilik 6-A ve 6-B sınıfı
İzmir’de bir otelde kalacaklardır.
Aynı sınıfın öğrencileri aynı odada
kalmak şartıyla bir odada kalan
öğrenci sayısı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
3
4
5
6
13- Aşağıdakilerden hangisi 4 ve 9’un
ortak katlarından biridir?
A)
B)
C)
D)
16
27
36
44
16
18
32
36
96
84
72
68
1662 + 32 – 3
Yukarıdaki işlemin sonucunun 5 ile
bölümünden kalan aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
1
2
3
4
6. SINIF DENEME
17- Asal çarpanlarına ayrılmış hali
22 . 31.71 olan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
19-
A
B
C
D
E
F
1
12
28
42
84
A)
B)
C)
D)
18-
2
2
2
3
3
5
Yandaki asal
çarpan
algoritmasında
A:(B–C)
işleminin sonucu
aşağıdakilerden
hangisidir?
5
4
3
2
B
C
74ᵒ
O
20 2 ile tam bölünüyor.
 5 ile tam bölünüyor.
 9 ile tam bölünemez.
58ᵒ
D
A
?
F
E
̂ ) = 74 ,
Yukarıdaki şekilde s(AOB
ᵒ
̂ ) = 58 olduğuna göre s(FOE
̂ )
s(DOC
kaç derecedir?
ᵒ
A)
B)
C)
D)
48
58
122
132
Yukarıda tabloda verilen bilgilere
uygun olan sayı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
180
225
350
365
ESRA ÇAKIR
Download