2017 Yılı Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri B.N.

advertisement
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
Şubat 2017
Türkiye İstatistik Kurumu 31/03/2017 tarihinde 2017 yılı Şubat ayı “Dış Ticaret İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2017 yılı Şubat ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 1,9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolar,
ithalat % 1,6 artarak 15 milyar 820 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 15,0 artarak 3 milyar 211 milyon dolardan 3 milyar 693 milyon
dolara yükselmiştir.

2016 yılı Şubat ayında % 79,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Şubat
ayında % 76,7’ye gerilemiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 3,2, ithalat % 1,4 azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke yine Çin
olmuştur. Şubat ayında Almanya’ya 1 milyar 119 milyon dolarlık ihracat yapılırken,
Çin’den 1 milyar 643 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 863 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 890 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk
sırada yer almıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.04.2017
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,0, ithalatı
içindeki payı % 16,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat % 1,8,
ithalat % 1,7 artmıştır.
2017 yılı Şubat ayında ihracat 2016 yılının aynı ayına göre % 1,9 azalarak 12.367 milyon
dolardan 12.127 milyon dolara gerilemiş, ithalat ise % 1,6 artarak 15.578 milyon dolardan
15.820 milyon dolara yükselmiştir. Böylece dış ticaret açığı % 15,0 artarak 3.211 milyon
dolardan 3.693 milyon dolara yükselmiş, dış ticaret hacmi ise 3 milyon dolar artarak 27.947
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1, Grafik 1).
2016 yılının Şubat ayında % 79,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2017 yılının aynı ayında
2,7 puan azalarak % 76,7’ye gerilemiştir.
Takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre ihracat % 0,7, ithalat % 5,5 artmıştır.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre ise, 2017 yılı Şubat ayında
bir önceki aya göre ihracat % 1,8, ithalat % 1,7 artmıştır.
Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri
İhracat (FOB)
Aylar
Ocak-Şubat
Şubat
Yıllar
Değer
2016
21.913
2017
23.387
2016
12.367
2017
12.127
İthalat (CIF)
Değişim
(%)
Değer
Dış Ticaret Dengesi
Değişim
(%)
29.031
6,7
31.406
15.820
Değişim
(%)
-7.118
8,2
15.578
-1,9
Değer
-8.019
50.944
12,7
-3.211
1,6
-3.693
(Milyon ABD $)
İhracatın
Dış Ticaret Hacmi
İthalatı
Karşılama
Değişim
Oranı
Değer
(%)
(%)
54.793
75,5
7,6
27.944
15,0
27.947
79,4
0,0
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
74,5
04.04.2017
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
76,7
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Grafik 1. Dış Ticaret Göstergeleri
Kaynak: TÜİK.
Ekonomik faaliyetlere göre 2017 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılık
ihracatı % 2,8, balıkçılık ihracatı % 16,0, imalat sanayii ihracatı % 2,5 azalmış, madencilik ve
taşocakçılığı ihracatı % 30,3 artmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. Ekonomik Faaliyetlere Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Şubat
2016
Sektörler
2017
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%) Değişim (%)
12.367
453
36
165
11.684
28
100,0
3,7
0,3
1,3
94,5
0,2
12.127
440
31
215
11.391
50
100,0
3,6
0,3
1,8
93,9
0,4
-1,9
-2,8
-16,0
30,3
-2,5
76,5
15.578
631
7
1.563
13.060
317
100,0
4,1
0,0
10,0
83,8
2,0
15.820
542
3
2.228
12.660
386
100,0
3,4
0,0
14,1
80,0
2,4
1,6
-14,1
-61,0
42,6
-3,1
21,8
İHRACAT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
İTHAL AT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.04.2017
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2017 yılı Şubat ayında 11.391 milyon dolarlık imalat sanayi ürünleri ihracatı, 440 milyon dolarlık
tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı, 215 milyon dolarlık madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
ihracatı ve 31 milyon dolarlık balıkçılık ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir.
2017 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tüketim malları ithalatında % 15,8,
sermaye (yatırım) malları ithalatında % 18,3 azalış gerçekleşirken, ara (ham madde) malları
ithalatında % 10,6 artış gerçekleşmiştir. Ara (ham madde) malları ithalatı 11.598 milyon dolar,
sermaye (yatırım) malları ithalatı 2.287 milyon dolar, tüketim malları ithalatı 1.898 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Şubat
2016
Sektörler
2017
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%)
Değişim
(%)
12.367
1.393
6.212
4.675
87
100,0
11,3
50,2
37,8
0,7
12.127
1.286
5.815
4.960
65
100,0
10,6
48,0
40,9
0,5
-1,9
-7,7
-6,4
6,1
-24,8
15.578
2.800
10.488
2.254
36
100,0
18,0
67,3
14,5
0,2
15.820
2.287
11.598
1.898
36
100,0
14,5
73,3
12,0
0,2
1,6
-18,3
10,6
-15,8
0,7
İHRACAT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
İTHAL AT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
Kaynak: TÜİK.
Fasıllara göre ihracatta 2017 yılı Şubat ayında ilk sırayı 1.863 milyon dolar ile “motorlu kara
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı” alırken, bunu 974 milyon dolar ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler,
bunların aksam ve parçaları”, 965 milyon dolar ile de “kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli
metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” ihracatı izlemiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.04.2017
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Aynı dönemde ithalatta “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” 2.890 milyon dolar ile ilk sırada yer
alırken, 1.767 milyon dolarlık ithalat ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” ikinci, 1.391 milyon dolarlık ithalat ile “elektrikli
makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,
aksam-parça-aksesuarı” üçüncü sırada yer almıştır.
İller itibariyle 2017 yılı Şubat ayında ihracatta İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Bursa,
Kocaeli, İzmir ve Ankara izlemiştir. Toplam ihracat içinde İstanbul’un payı % 51,1, Bursa’nın payı
% 7,3, Kocaeli’nin payı % 5,9, İzmir’in payı % 5,6 ve Ankara’nın payı % 4,4 olarak gerçekleşmiştir
(Tablo 4).
Tablo 4. En Çok İhracat ve İthalat Yapılan 10 İl
(Bin ABD $)
Şubat-2017
İller
Değer
Pay (%)
İHRACAT
Genel
İstanbul
Bursa
Kocaeli
İzmir
Ankara
Gaziantep
Sakarya
Denizli
Hatay
Manisa
Kaynak: TÜİK.
12.126.882
6.202.871
883.898
716.304
683.107
528.060
522.595
398.566
188.772
187.678
141.504
Değer
Pay (%)
İTHALAT
100,0 Genel
51,1 İstanbul
7,3 Kocaeli
5,9 Ankara
5,6 İzmir
4,4 Bursa
4,3 Gaziantep
3,3 Hatay
1,6 Manisa
1,5 Sakarya
1,2 Adana
15.819.826
8.937.342
767.999
734.836
697.240
659.898
329.534
285.780
228.499
202.264
140.703
100,0
56,5
4,9
4,6
4,4
4,2
2,1
1,8
1,4
1,3
0,9
Not: Firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göredir.
İthalatta ise ilk sırada yer alan İstanbul’u, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Bursa izlemiştir. Toplam
ithalat içinde İstanbul’un payı % 56,5, Kocaeli’nin payı % 4,9, Ankara’nın payı % 4,6, İzmir’in payı
% 4,4 ve Bursa’nın payı % 4,2 olmuştur.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.04.2017
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2017 yılının Şubat ayında, 2016 yılının aynı ayına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan
ihracat % 3,2 ve diğer ülkelere yapılan ihracat % 1,0 azalmış, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan
ihracat ise % 4,3 artış göstermiştir (Tablo 5).
Aynı dönemde AB’den yapılan ithalat % 1,4, Türkiye Serbest Bölgelerinden yapılan ithalat % 3,1
azalmış, diğer ülkelerden yapılan ithalat ise % 3,5 artmıştır.
Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Şubat
2016
Ülke Grupları
2017
Değer Pay (%)
Değer Pay (%)
Değişim
(%)
İHRAC AT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
12.367
100,0
12.127
100,0
-1,9
5.723
46,3
5.539
45,7
-3,2
150
1,2
156
1,3
4,3
6.494
52,5
6.431
53,0
-1,0
15.578
100,0
15.820
100,0
1,6
6.077
39,0
5.992
37,9
-1,4
109
0,7
105
0,7
-3,1
9.392
60,3
9.723
61,5
3,5
İTHALAT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
Kaynak: TÜİK.
2017 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer
alırken, bu ülkeye olan ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,7 azalarak 1.119 milyon
dolar olmuştur. Almanya’yı 938 milyon dolarlık ihracat ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 725 milyon
dolarlık ihracat ile Irak takip etmiştir.
2017 yılı Şubat ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında ilk sırada Çin yer almıştır. Bu
ülkeden yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre % 20,2 azalarak 1.643 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi 1.439 milyon dolarlık ithalat ile Almanya ve 1.304 milyon dolarlık
ithalat ile Rusya Federasyonu izlemiştir.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
04.04.2017
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download