2015 Yılı Ekim Ayı Dış Ticaret İstatistikleri B.N.

advertisement
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
EKİM 2015
Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2015 tarihinde 2015 yılı Ekim ayı “Dış Ticaret İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2015 yılı Ekim ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 3,1 artarak 13 milyar 290 milyon dolar,
ithalat % 11,9 azalarak 16 milyar 911 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 42,5 azalarak 6 milyar 293 milyon dolardan 3 milyar 621
milyon dolara düşmüştür.

2014 yılı Ekim ayında % 67,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı
aynı ayında % 78,6’ya yükselmiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 10,7 artarken, ithalat % 10,2
azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin
olmuştur. Eylül ayında Almanya’ya 1 milyar 320 milyon dolarlık ihracat
yapılırken, Çin’den 2 milyar 270 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 669 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 815 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve
yağlar ilk sırada yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 4,1, ithalatı
içindeki payı % 16,2 olarak gerçekleşmiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.12.2015
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat %
2,1, ithalat % 1,2 azalmıştır.
2015 yılı Ekim ayında ihracat 2014 yılının aynı ayına göre % 3,1 artarak 12.892 milyon dolardan
13.290 milyon dolara yükselirken, ithalat % 11,9 azalarak 19.185 milyon dolardan 16.911 milyon
dolara gerilemiştir. Böylece dış ticaret açığı % 42,5 azalarak 6.293 milyon dolardan 3.621 milyon
dolara, dış ticaret hacmi % 5,8 azalarak 32.076 milyon dolardan 30.201 milyon dolara
gerilemiştir (Tablo 1, Grafik 1).
2014 yılının Ekim ayında % 67,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılının aynı ayında
11,4 puan artarak % 78,6’ya yükselmiştir.
Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri
İhracat (FOB)
Aylar
Ekim
Ocak-Ekim
Yıllar
Değer
2014
12.892
2015
13.290
2014
131.274
2015
120.505
İthalat (CIF)
Değişim
(%)
Değer
Değişim
(%)
19.185
3,1
16.911
173.231
Değer
Değişim
(%)
-6.293
-11,9
199.004
-8,2
Dış Ticaret Dengesi
(Milyon ABD $)
İhracatın
Dış Ticaret Hacmi
İthalatı
Karşılama
Değişim
Oranı
Değer
(%)
(%)
-3.621
32.076
-42,5
-67.731
-13,0
-52.726
30.201
67,2
-5,8
330.278
-22,2
293.736
78,6
66,0
-11,1
69,6
Kaynak: TÜİK.
Grafik 1. Dış Ticaret Göstergeleri
(Milyon ABD $)
35.000
32.076
30.201
30.000
25.000
19.185
20.000
15.000
16.911
13.290
12.892
10.000
5.000
0
-5.000
-3.621
-6.293
-10.000
2014 - Ekim
İhracat (FOB)
2015 -Ekim
İthalat (CIF)
Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Hacmi
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.12.2015
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre, 2015 yılı Ekim ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre ihracat % 6,5, ithalat % 17,7 azalmıştır.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre ise, 2015 yılı Ekim ayında
bir önceki aya göre ihracat % 2,1, ithalat % 1,2 azalmıştır.
Ekonomik faaliyetlere göre 2015 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılık
sektörü ihracatında % 5,9, balıkçılık sektörü ihracatında % 2,8, imalat sanayi sektörü ihracatında
% 3,4 artış olurken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ihracatında % 14,6 azalış olmuştur (Tablo
2).
2015 yılı Ekim ayında 12.344 milyon dolarlık imalat sanayi ürünleri ihracatı, 649 milyon dolarlık
tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı, 226 milyon dolarlık madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
ihracatı ve 28 milyon dolarlık balıkçılık ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Ekonomik Faaliyetlere Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Ekim
2014
Sektörler
2015
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%) Değişim (%)
12.892
612
27
265
11.938
49
100,0
4,8
0,2
2,1
92,6
0,4
13.290
649
28
226
12.344
43
100,0
4,9
0,2
1,7
92,9
0,3
3,1
5,9
2,8
-14,6
3,4
-12,0
19.185
713
4
2.965
14.774
729
100,0
3,7
0,0
15,5
77,0
3,8
16.911
594
5
2.025
13.945
342
100,0
3,5
0,0
12,0
82,5
2,0
-11,9
-16,8
24,1
-31,7
-5,6
-53,0
İHRACAT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
İTHAL AT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
Kaynak: TÜİK.
2015 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sermaye (yatırım) malları ithalatında % 4,2,
tüketim malları ithalatında % 5,7 artış, ara (ham madde) malları ithalatında % 18,0 azalış
olmuştur. Sermaye (yatırım) malları ithalatı 2.932 milyon dolar, ara (ham madde) malları ithalatı
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.12.2015
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
11.492 milyon dolar, tüketim malları ithalatı 2.457 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir
(Tablo 3).
Tablo 3. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Ekim
2014
Sektörler
2015
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%)
Değişim
(%)
12.892
1.349
5.837
5.616
90
100,0
10,5
45,3
43,6
0,7
13.290
1.444
6.092
5.685
69
100,0
10,9
45,8
42,8
0,5
3,1
7,0
4,4
1,2
-23,2
19.185
2.814
14.014
2.324
33
100,0
14,7
73,0
12,1
0,2
16.911
2.932
11.492
2.457
30
100,0
17,3
68,0
14,5
0,2
-11,9
4,2
-18,0
5,7
-8,6
İHRACAT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
İTHAL AT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
Kaynak: TÜİK.
Fasıllara göre ihracatta 2015 yılı Ekim ayında ilk sırayı 1.669 milyon dolar ile “motorlu kara
taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı” alırken, bunu 1.102 milyon dolar ile “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları”, 1.035 milyon dolar ile “kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metallar, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” ihracatı
izlemiştir.
2015 yılı Ekim ayında ithalatta “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler” 2.815 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, 2.222
milyon dolarlık ithalat ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve
parçaları” ikinci, 1.645 milyon dolarlık ithalat ile “elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetmeverme, televizyon görüntü-ses-kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı” üçüncü
sırada yer almıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.12.2015
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
İller itibarıyla 2015 yılı Ekim ayında ihracatta İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Bursa,
İzmir, Gaziantep ve Ankara izlemiştir. Toplam ihracat içinde İstanbul’un payı % 53,2, Bursa’nın
payı % 6,1, İzmir’in payı % 5,8, Gaziantep ve Ankara’nın payları % 4,6 olarak gerçekleşmiştir
(Tablo 4).
Tablo 4. En Çok İhracat ve İthalat Yapılan 10 İl
(Bin ABD $)
Ekim-2015
İller
Değer
Pay (%)
İHRACAT
Genel
İstanbul
Bursa
İzmir
Gaziantep
Ankara
Kocaeli
Denizli
Sakarya
Manisa
Trabzon
Kaynak: TÜİK.
13.289.681
7.064.921
810.979
772.533
614.107
611.973
598.665
210.325
194.648
186.130
182.811
Değer
Pay (%)
İTHALAT
100,0 Genel
53,2 İstanbul
6,1 Ankara
5,8 İzmir
4,6 Bursa
4,6 Kocaeli
4,5 Gaziantep
1,6 Hatay
1,5 Manisa
1,4 Adana
1,4 Sakarya
16.910.787
9.704.231
859.245
756.485
756.438
752.413
361.277
283.442
280.867
161.480
147.134
100,0
57,4
5,1
4,5
4,5
4,4
2,1
1,7
1,7
1,0
0,9
Not: Firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göredir.
2015 yılı Ekim ayında ithalatta ilk sırada yer alan İstanbul’u Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli
izlemiştir. Toplam ithalat içinde İstanbul’un payı % 57,4, Ankara’nın payı % 5,1, İzmir ve
Bursa’nın payları % 4,5, Kocaeli’nin payı % 4,4 olmuştur.
2015 yılının Ekim ayında, 2014 yılının aynı ayına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan
ihracat % 10,7 artarken, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan ihracat % 9,5, diğer ülkelere yapılan
ihracat % 2,7 azalış göstermiştir (Tablo 5).
Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat % 10,2, diğer ülkelerden yapılan ithalat
% 13,0 azalmış, Türkiye Serbest Bölgelerinden yapılan ithalat % 9,0 artış göstermiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.12.2015
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Ekim
2014
Ülke Grupları
2015
Değer Pay (%)
Değişim
Değer Pay (%)
(%)
İHRAC AT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
12.892
100,0
13.290
100,0
3,1
5.680
44,1
6.288
47,3
10,7
183
1,4
165
1,2
-9,5
7.029
54,5
6.836
51,4
-2,7
19.185
100,0
16.911
100,0
-11,9
7.242
37,7
6.505
38,5
-10,2
96
0,5
104
0,6
9,0
11.847
61,8
10.302
60,9
-13,0
İTHALAT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
Kaynak: TÜİK.
2015 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ilk sırada yer
alırken, bu ülkeye 1.320 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Almanya’yı 986 milyon
dolarlık ihracat ile İngiltere ve 870 milyon dolarlık ihracat ile Irak takip etmiştir.
2015 yılı Ekim ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında 2.270 milyon dolar ile Çin ilk
sırada yer almıştır. Bu ülkeyi 1.820 milyon dolarlık ithalat ile Almanya ve 1.517 milyon dolarlık
ithalat ile Rusya Federasyonu izlemiştir.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.12.2015
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download