türkiye odalar ve borsalar birliği yönetici özeti

advertisement
Dış Ticaret İstatistikleri
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
Mart 2017
2017 YILI MART AYINDA İHRACAT % 13,6, İTHALAT % 6,9ARTTI, DIŞ
TİCARET AÇIĞI % 10,3 AZALDI.
2017 yılı Mart ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar,
ithalat % 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 10,3 azalarak 5 milyar 7 milyon dolardan 4 milyar 492 milyon
dolara düşmüştür.

2016 yılı Mart ayında % 71,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı aynı
ayında % 76,3’e yükselmiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 8,1 artmış, ithalat % 6,5 azalmıştır.

En fazla ihracat ve ithalat yapılan ülke Almanya olmuştur. Mart ayında Almanya’ya
1 milyar 321 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 1 milyar 783 milyon dolarlık ithalat
yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 2 milyar 295 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 914 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk
sırada yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,1, ithalatı
içindeki payı % 13,9 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat % 3,7,
ithalat % 2,2 artmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
28/04/2017
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download