türkiye odalar ve borsalar birliği yönetici özeti

advertisement
Dış Ticaret İstatistikleri
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
Mart 2016
2016 YILI MART AYINDA İHRACAT % 2,3 ARTTI, İTHALAT % 5,2, DIŞ
TİCARET AÇIĞI % 20,3 AZALDI.
2016 yılı Mart ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 2,3 artarak 12 milyar 811 milyon dolar, ithalat
% 5,2 azalarak 17 milyar 758 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 20,3 azalarak 6 milyar 205 milyon dolardan 4 milyar 946 milyon
dolara gerilemiştir.

2015 yılı Mart ayında % 66,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Mart
ayında % 72,1’e yükselmiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 18,1, ithalat % 6,6 artmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin olmuştur.
Mart ayında İngiltere’ye 1 milyar 386 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Çin’den 2
milyar 273 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 694 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 552 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları ilk sırada yer
almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,9, ithalatı
içindeki payı % 17,3 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat % 3,5,
ithalat % 0,6 azalmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/04/2016
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/04/2016
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download