türkiye odalar ve borsalar birliği yönetici özeti

advertisement
Dış Ticaret İstatistikleri
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
Nisan 2017
2017 YILI NİSAN AYINDA İHRACAT % 7,4, İTHALAT % 9,9, DIŞ
TİCARET AÇIĞI % 16,7 ARTTI.
2017 yılı Nisan ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalat
% 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 16,7 artarak 4 milyar 237 milyon dolardan 4 milyar 945 milyon
dolara yükselmiştir.

2016 yılı Nisan ayında % 73,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı aynı
ayında % 72,2’ye düşmüştür.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 2,2 artmış, ithalat % 2,5 azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, ithalat yapılan ülke ise Çin olmuştur. Nisan
ayında Almanya’ya 1 milyar 140 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Çin’den 1
milyar 647 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 970 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 681 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk
sırada yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,1, ithalatı
içindeki payı % 15,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat % 2,7
azalmış, ithalat % 1,6 artmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
31/05/2017
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download