2010-2011 eğitim-öğretim yılı uzunkuyu ilköğretim okulu

advertisement
www.alkanhoca.com
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6 SINIF MATEMATİK
YAZILI
DERSİ 1. DÖNEM
3.
SORULARI
ADI - SOYADI:
NO
S8) Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 e kalansız
bölünemez.
A) 4836
B) 1582 C) 1428
D) 9896
:
S1)
S9) Hangisi 2, 5 ve 9 sayılarından üçüne de
kalansız bölünür ?
A) 250
S2) EBOB u 1 olan sayılar hangi şıktadır?
A) 10,15 B) 12,21 C) 15,20 D) 18,29
S3) Aralarında asal iki sayının EKOK’u 12 ise
çarpımı kaçtır ?
S4)
Yanda verilen çarpan
ağacı hangi sayıya aittir ?
B) 470
C) 612
D) 720
S10) 1a63 sayısı 9 ile kalansız bölündüğüne
göre a kaçtır ?
S11) En büyük iki basamaklı doğal sayının 5 ile
bölümünden kalan kaçtır?
S12) Aşağıdaki sayılardan hangisi -9 dan
büyüktür?
A) -10
B) -11
C) 2
D) -15
S13) 10 , -12 , 17 , -5 , │-20│ sayılarını
küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak
sıralayınız.
S5)
A) 42
B) 18
C) 36
D) 9
S6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) En küçük asal sayı 2’dir.
B) Ortak bölenleri sadece 1 olan sayılar
aralarında asaldır.
C) 2 hariç tüm asal sayılar tek sayıdır.
D) 2 basamaklı en küçük asal sayı 13’tür.
S7) 42 sayısını asal çarpanlarına ayırın.
S14)Aşağıdaki kümelerden hangisinde bulunan
sayıların hepsi negatif tam sayıdır ?
S15)
18)
Yukarıdaki ifadelerden hangileri pozitif tam
sayılara örnektir.
Yukarıda ilçemizde 4 gün boyunca hava sıcaklığı
verilmiştir. 4 günün ortalamasını ve açıklığını
bulunuz?
Açıklık =
S16)
Aritmetik Ortalama =
19) Ağırlıklarının ortalaması 45 kg olan 5 kişilik
bir gruptan 1 kişi ayrıldığında kalanların
ağırlıkları ortalaması 40 kg olduğuna göre
ayrılan kişi kaç kg’dır?
S17)
20)
Yukarıda bir lokantanın menüsü verilmiştir. Bu
lokantaya gelen kişi yemek ve tatlı söylemek
istiyor. Bir yemek bir tatlıyı kaç farklı şekilde
söyleyebilir?
A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
Başarılar.
Her Soru 5 Puandır.
www.alkanhoca.com
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards