EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO

advertisement
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO [] 15.10.2014
15:28:44
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
HAKAN
AKBULUT
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
2
METİN
TEKİN
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
15.10.2014
15:25:05
15.10.2014
15:28:28
ATATÜRK MAHALLESİ ÇİTLENBİK
CADDESİ NO:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
Özet Bilgi
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
: Hayır
: Basında çıkan haberler hk.
AÇIKLAMA:
Doğu-Prekast-Üstünler-Tuna GYO İş Ortaklığı altında yapımı tamamlanan "İstanbul
Avcılar Ispartakule 3.Bölge Arsa Satışı Gelir Paylaşımı İşi"nde; 520 Ada 2 Parsel ve
521 Ada 1 Parselde Geçici Kabulü işlemleri tamamlanmış olup bağımsız bölümlerin
teslimleri ile birlikte yaşam başlamıştır.
Söz konusu Proje "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" usulü ile ihale edilmiş olup
Şirketimizin, Yüklenicinin taşeron firmalara olan borçları ile ilgili herhangi bir yasal
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Adı geçen Projede taşeron firma işçisi olarak çalışan ve işçi alacaklarını alamadıklarını
iddia eden ve alacaklı olduklarını yüklenici ve taşeron firma yetkililerinin imzası ile
ispat eden işçilere Şirketimizin yasal sorumluluğu çerçevesinde son 3 aylık işçi
alacakları ödenmiş ve Şirketimizin yasal sorumluluğunu yerine getirdiğine dair
işçilerden ibranameler alınmıştır. Söz konusu Projede çalışan ve yukarıda çerçevesi
çizilen kapsamda işçi alacağı olduğu halde bu alacağını alamayan işçiler var ise
gerekli evrakları hazırlamaları durumunda bu kişilere de aynı çerçevede ödeme
yapılabilecektir. Bunun dışında, hiçbir şekilde işçi alacağı olarak
değerlendirilemeyecek ve taşeron firmaların yüklenici ile olan ticari ilişkileri
neticesinde ortaya çıkan her türlü alacak talebinin Şirketimiz tarafından karşılanması
veya ödenmesi yasal olarak söz konusu değildir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download