tbmm başkanlığına - TÜM-BEL

advertisement
TBMM BAŞKANLIĞINA;
Güvenceli İş ve Güvenli Gelecek Haktır!
Türkiye’de milyonlarca işçi, kamu emekçisi gerçek bir iş güvencesinden yoksundur.
Bu nedenle biz aşağıda imzası bulunanlar olarak, önümüzdeki dönem TBMM
çalışmalarında aşağıdaki isteklerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz.
1- Taşeron düzeni köleliktir, yasaklanmalıdır. Ayrımsız tüm taşeron işçilere
kayıtsız, şartsız, kadro verilmelidir.
2- Kamu emekçilerine zaten sınırlı bir iş güvencesi sağlayan 657 sayılı yasanının
ilgili maddelerine ve işçilere iş güvencesi sağlayan kıdem tazminatına
dokunulmamalıdır.
ADI - SOYADI
MESLEĞİ - İŞİ
İMZA
Download