İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı`na

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Asya Katılım Bankası A.Ş.
Adresi
: Altunizade Kuşbakışı cad.No: 2 ,34662
Üsküdar / İSTANBUL
Telefon ve Fax No.
: (0216) 554 54 50 – (0216) 554 57 17
Tarih
: 28.02.2007 - 84
Konu
: Sermaye Piyasası Kurulunun
Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na
Açıklanacak Özel Durum : İştiraklerimizin Birleşmesi Hk.
İlgi: 26.01.2007 tarih ve 73 sayılı Özel Durum Açıklamamız
Bankamızın bağlı ortaklıkları Vira Denizcilik Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile
Asya Bilişim Teknolojileri Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin Asyafin İnşaat
Sanayi Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’ye devredilmesi suretiyle birleştirilmesi, bahsi geçen
bağlı ortaklıklarımızın Genel Kurullarınca kabul edilmiş ve Ticaret Sicil tescil işlemleri
tamamlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak
yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri
tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla.
ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yusuf İzzettin İMRE
Genel Müdür Yrd.
Tarih Saat: 28.02.2007 / 16:30
Ünal KABACA
Genel Müdür
Tarih Saat: 28.02.2007 / 16:30
Download