19.11.2014 - Müşavirlik ve Proje Yönetimi Hizmeti

advertisement
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 19.11.2014 17:08:46
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 MEHMET AKTAŞ
2
NAİLE BANUHAN
YÜRÜKOĞLU
Muhasebe
Müdürü
Genel Müdür
Yardımcısı
Ortaklığın Adresi
AKİŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
AKİŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
19.11.2014
17:06:44
19.11.2014
17:08:13
Miralay Şefik bey Sokak No: 11 K:5-6
Gümüşsuyu 34437 Taksim / İstanbul
: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: (212) 393 01 00 / (212) 393 01 02
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Müşavirlik ve Proje Yönetimi Hizmeti
Özet Bilgi
:
Sözleşmesi
AÇIKLAMA:
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu
tarafından,
Maliki bulunduğumuz , proje geliştirme kararı aldığımız veya proje geliştirme
kapsamında araştırdığımız projeler ile ilgili olmak üzere müşavirlik ve proje
yönetimi hizmetleri almak üzere teklif alınan müşavirlik firmalarının şartname ve
eki sözleşme örneğine uygun verilmiş teklifleri değerlendirilmiştir.Bu
kapsamda Ak Girişim Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve
Ticaret A.Ş ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download