EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO

advertisement
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO
31.12.2015 11:04:09
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
NURETTİN
ŞAM
1.HUKUK
MÜŞAVİRİ
2
SİNAN
AYOĞLU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
31.12.2015
10:48:15
31.12.2015
11:03:48
Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No:4
Ataşehir/İSTANBUL
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
Özet Bilgi
: Hayır
:
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu
Değişikliği ile Ek Süre Verilmesi Hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 18.12.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasına binaen, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun 28.12.2015 tarih 36/1661 sayılı toplantısı sonrası şirketimize
29.12.2015 tarihinde tebliğ edilen kararı ile; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına
İlişkin Esaslar Tebliği'nin 35. Maddesi 2. Fıkrası kapsamında Peritus Gayrimekul
Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından teslim edilemeyen raporların, Atak
Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne hazırlatılması doğrultusunda değerleme kuruluşu
değişikliğine onay verilmiştir. Yine Tebliğ'in 34. Maddesinin 3. Fıkrası
çerçevesinde, ilgili gayrimenkul değerleme raporlarının teslim edilmesi için 15 iş
günü ek süre verilmiştir.
Yukarıdaki özel durum açıklamasının İngilizce versiyonuna aşağıda yer
verilmiştir. / English version of the above material disclosure is given below.
Related with our Company's material disclosure dated 18.12.2015, according to
the Capital Market Board's decision after a meeting dated 28.12.2015 numbered
36/1661, which is notified to our company on 29.12.2015; under the article 35,
paragraph 2 of Communique on Principles of Real Estate Investment
Companies, the revision of the appraisal company for the preparation of the
reports, which haven't been delivered by Peritus Gayrimenkul Değerleme
Danışmanlık A.Ş. ( Peritus Real Estate Appraisal Consultancy Company) , by
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (Atak Real Estate Appraisal Company) is
approved. Also, pursuant to notification under article 34 paragraph 3, 15
additional workdays have been given for delivery of real estate appraisal
reports.
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any
discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the
Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform
(Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter,
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download