MATEMATİK DENEMESİ-7

advertisement
MATEMATİK DENEMESİ-7
1) İki sayının ebobu 3, ekoku 30 dur.
Sayılardan biri 6 ise diğeri kaçtır?
A) 90
B) 45
C) 30
4) Türkiye nufusu yaklaşık olarak 78
milyondur. Nufusun bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
D) 15
2)
A) 78.106
B) 0,78.108
C) 7,8.10-7
D) 7,8.107
5) Bir torbadan rastgele çekilen bir kartın sarı
olma olasılığı
km
‘tür. Bu kartın sarı olmama
olasılığı nedir?
km
km
A) 1
Aralarında
B)
C)
D) 0
km mesafe bulunan iki araç
km ve
km hızlarla birbirine doğru bir
saat gidiyorlar. Aralarında kaç km yol kalır?
A)
B)
3)
3
C)
D) 0
6) 3x+4y=12 doğrusunu ile aşağıdaki
doğrulardan hangisi paraleldir?
Yukarda verilen ifadede x yerine
yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır?
A) 1
B) 3
C)15
D) 16
A) 6x+8y=5
C) 4x+3y=12
B) 6x-8y=24
D) 4x-3y=24
MATEMATİK DENEMESİ-7
7) Aşağıdakilerden hangisinin sonucu
negatiftir?
A) –(-2)
C) (-3)
3
B) -2
-2
D) 5
10) A
8
C) 4
IABI//IDCI
x
IADI=8
D
26
C
IABI=20 ve
-3
IDCI=26’dır.
Yukarda verilen dik yamukta IBCI=x nedir?
8) M(4,-2) noktasının x eksenine göre
yansıması K(a,b) ve K noktasının saat yönünde
900 döndürülmesiyle oluşan nokta L(c,d) ‘dir.
a+b+c+d ifadesinin sonucu kaçtır?
B) 12
B
4
A) 10
A) 6
20
B) 15
11)
C) 17
D) 25
A
IAII=x
IIUI=y
IAUI=z
D) 8
I
U
Verilen AIU üçgeninde Â
ise
hangi seçenekte kenar uzunluklarının
sıralaması doğru verilmiştir?
A) x y z
C) x z y
9)
B) z y x
D) y x z
10
6
3
12) Aşağıdakilerden hangisinin en az bir
çarpanı ortak değildir?
Yukardaki hedef tahtasında atılan ok hedefe
isabet ettiği bilindiğine göre okun taralı alana
vurma olasılığı nedir?
A)
B)
C)
D)
A) 4x+8
C) x2-5x+6
B) x2+2x
D) x2-3x-10
MATEMATİK DENEMESİ-7
13)
A
15) Burak’ın parası Ömer’in parasının 2 katı,
Hüseyin’in parasının yarısıdır. Üçünün
toplam140 lirası olduğuna göre Burak’ın
cebinde ne kadar parası vardır?
B
12
E
8
C
D
A) 20
B) 30
C) 40
D)70
IAEI=IEBI , IACI=12 ve IECI=8’dir.
Verilen bilgilere göre IEDI ve IBDI kenar
uzunlukları toplamı kaçtır?
A) 20
B) 12
C) 8
D)40
16) x=3y+5
14) A(2,3) noktası için aşağıdaki işlemleri
uyguladığımızda hangisinin sonucu
diğerlerinden farklı olur?
A) x-eksenine göre yansımasının y-eksenine
göre yansıması
B) 4 birim sola 5 birim aşağı öteleme
C) orijine göre yansıması
D) orijin etrafında 1800 döndürme
2x+4y=30
Yukarda verilen 1. Dereceden iki bilinmeyenli
denklemin çözüm kümesi nedir?
A) (2,11)
C) (8,1)
B) (5,-2)
D) (11,2)
MATEMATİK DENEMESİ-7
17)
19)
A
4
IABI=4
7
B
C
5
Mağazada bir tişörtün fiyatı 30 lira ile 50 lira
mağazadan 4 tişört alan Azra’nın kasada
ödediği ücret aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 125
B)166
C) 189
D) 205
geçmez?
A) 3x=-5y
B) x-2y=0
C) + =1
D) x+2y=0
9
D
IBDI=5
IDCI=9
IBCI=x
Verilen bilgilere göre x’in alabileceği en
büyük ve en küçük tamsayı değerlerinin
toplamı kaçtır?
A) 15
18) Aşağıdakilerden hangisi orijinden
IACI=7
B) 17
C) 18
D) 25
20) Aylin, kilogramı x-5 lira olan elmalardan
2x-3 kg alıyor. Toplam tutarı veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x-8
C) 2x2-7x-15
B) 2x2-13x+15
D) 2x2+13x+15
MATEMATİK DENEMESİ-7
CEVAP ANAHTARI
1-D
2-A
3-C
4-D
5-B
6-A
7-B
8-C
9-C
10-A
11-D
12-C
13-A
14-B
15-C
16-D
17-D
18-C
19-A
20-B
Download