2016-2017 .......................................... ortaokulu 8. sınıf matematik

advertisement
1) Asal çarpanları sadece 2 ve 3 olan en küçük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?
A) 105
B) 108
C) 120
D) 150
6) Boyutları 210 cm ve 390 cm olan dikdörtgen biçimindeki
banyo kare fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde
döşenmiştir. Aynı boyuttaki fayanslarla bir kenar uzunluğu
285 cm olan başka bir banyoda hiç boşluk kalmayacak
şekilde döşenebildiğine göre ilk banyo için en az kaç
fayans kullanılmıştır?
A) 360
2) A ve B aralarında asal sayılardır.
Ekok(A, B)
Ebob(A, B)
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
B)
A
B
C) A.B
D)
A.B
A +B
B) 364
3) Bir hastanedeki doktorlardan biri 15 günde bir, diğeri 24
günde bir nöbet tutmaktadır. Birlikte ilk nöbetlerini cuma
günü tutan doktorlar, tekrar birlikte bir sonraki nöbetlerini
hangi gün tutarlar?
A) Pazartesi
B) Çarşamba
C) Cumartesi
D) Pazar
B) 20
C) 25
B) 98
8)
B) −
9)
B) 8
C) 12
D) 15
1
625
C)
D) 84
1
625
 ( −1)11 + ( −1)16 + ( −1)19 


24


( −1)
D) 625
42
işleminin sonucu kaçtır?
A) -42
A) 7
C) 91
ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?
D) 31
5) Bir eve 3 günde bir bakıcı, 4 günde bir postacı ve 5
günde bir temizlikçi gelmektedir. Eve üçü birlikte aynı
anda geldikten sonra tekrar biraraya geldikleri süre içinde
postacı, eve kaç kez gelmiştir?
D) 630
(-5-4)
A) -625
4) Çarpımları 84 olan iki doğal sayının toplamları en az
kaçtır?
C) 420
7) Boyutları 96, 120 ve 168 cm olan üç halat eşit uzunlukta
ve en az sayıda parçalara ayrılacaktır. Her bir kesim için
7 dakika süre geçtiğine göre kaç dakika sonra kesim işi
tamamlanır?
A) 112
A) 19
1
2016-2017
.......................................... ORTAOKULU 8. SINIF
MATEMATİK DENEME SINAVI
ADI
:
SOYADI :
NUMARA :
SINIF
:
10)
B) -1
C) 1
D) 42
9.103 + 5.101 + 4.100 + 7.10−2 + 1.10−3
Yukarıda çözümlenmiş hali verilen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 954,71
B) 9054,071
C) 954,071
D) 9054,71
1
11) Bir çiçekçi elinde bulunan 75 gülü ve 90 karanfili birbirine karıştırmadan, hiç artmayacak şekilde, eşit sayıda
birleştirip demet yapacaktır. Gül demeti 25 TL, karanfil
demeti ise 10 TL olduğuna göre elde edilebilecek en az
demet sayısı için bu çiçekçinin satış sonunda eline kaç
TL para geçer?
A) 150
12)
B) 160
C) 175
K
16)
L
M
N N
P R
A) 180
D) 185
Yandaki çarpan ağacına göre her harf
farklı bir doğal sayıyı temsil etmektedir.
P, L ve R asal sayılar olduğuna göre K
sayısının en az değeri kaçtır?
B) 120
C) 90
17)
A
2
X
2
B
2
Y
3
C
3
Z
5
D
5
(-16)-2
üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Yandaki verilen bölen
listelerine göre
Ebob(A,X) kaçtır?
A) 2
-6
1
B) −8
2
1
C)  
4
1
A) 15
B) 30
C) 60
13) Aşağıdaki doğal sayıların asal çarpanlarına ayrılmış seçeneklerinden hangisinde hata yapılmıştır?
B) 75 = 3.53
C) 200 = 23.52
D) 135 = 33.5
1
125
3y = 243
Eşitlikleri verildiğine göre (x + y) değeri kaçtır?
A) -1
14) Bir kavşaktaki iki farklı trafik ışıklarından biri 15 saniyede
bir, diğeri ise 80 saniyede bir yanmaktadır. Bu ışıklar aynı
anda yandıktan sonra tekrar kaç dakika sonra aynı anda
birlikte yanarlar.
B) 120
C) 5
B) 0
B) 504
C) 506
C) 1
D) 2
1960 + 164
2 −1
işleminin sonucu kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
D) 4
15) Ali bir apartmanın merdivenlerini baştan aşağı 6’şar 6’şar
veya 9’ar 9’ar saydığında her defasında 2 basamak artmaktadır. Bu apartmanın, toplam basamak sayısı 500’den
fazla olduğuna göre en az kaç basamaklıdır.
A) 502
D) 8-4
5x =
19)
A) 240
4
D) 90
18)
A) 140 = 22.5.7
D) 60
D) 508
20)
456,695
ondalık sayısının onda birler basamağının basamak değeri, aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) 5 . 10-1
B) 6 . 10-1
C) 5 . 101
D) 6 . 100
2
Hazırlayan:
Mesut YAŞA (Mat. Öğr.)
CEVAP ANAHTARI:
www.ortamatci.com
TEOG MATEMATİK DÖKÜMAN PAYLAŞIM GRUBU
Download