6.sınıf sbs matematik testi-2

advertisement
6.SINIF SBS MATEMATİK TESTİ-2
1. s(AUB) = 23 , s(A-B) = 2.s(B-A)
ve s(A∩B) = 8 olduğuna göre, s(A)
kaçtır?
A)18
B) 17
C) 16
D)15
5. 4 + 9 + 14 + ….…………+ 104 =
Yukarıdaki ifadenin toplamı kaçtır ?
A) 876
B) 942 C) 1134 D) 1248
2. A = {1,4,9,16,81} B = {x | x2ЄA}
veriliyor. (A∩B)
kümesinin eleman
sayısı kaçtır ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
6. Saatteki hızı 70 km olan bir kamyon
yola çıktıktan 4 saat sonra saatteki hızı 90
km olan bir otobüs aynı yerden aynı yönde
hareket ediyor.Buna göre , otobüs
kamyona kaç saat sonra yetişir ?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
K
L
3.
M
7. 58743 sayısının rakamları yer değiştirilerek en çok kaç farklı sayı
yazılabilir?
A) 24
B) 84
C) 120
D) 144
Yukarıdaki şekilde verilen taralı bölgeyi
aşağıdakilerden hangisi ifade eder ?
A) L\(K∩M)
B) (K∩L) \M
C) L\M
D) (K∩L∩M)
4.
Üç madeni para aynı anda havaya
atılıyor.Üçünün de tura gelmesi olasılığı
kaçtır ?
1
1
1
1
A)
B)
C)
D)
2
4
8
16
8. A ve B aralarında asal iki sayı olmak
üzere, Okek(A,B) + Obeb(A,B) toplamı
kaçtır ?
A) A2
B) A+B C) A.B D) A.B +1
9. A sayısı ile 48 sayısının Obeb’i 12 ,
Okek’i 240 olduğuna göre, A kaçtır ?
A) 24
B) 60
C) 72
D) 84
1
ü ile pantolon , 56
4
2
YTL si ile kazak alıyor.Geriye parasının
5
i kaldığına göre , Tarık’ın harcamadan
önceki parası kaç YTL dir?
A) 100
B) 130
C) 140
D) 160
13.
14.
10. Bir kutudaki şekerleri 8’er saydığımızda 7 , 11’er saydığımızda 10 , 15’er
saydığımızda 14 şeker artıyor.Buna göre ,
kutuda kaç şeker vardır ?
A) 1270 B) 1319
C) 1320 D) 1321
11. Bir depo
1
1
)+(4x
)
10
100
Yukarıda çözümlenmiş biçimde verilen
ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
A) 58,734
B)587,34
C) 5087,34
D) 5873,04
(5x103)+(8x10)+(7x100)+(3x
1
ü su ile dolu iken 120 kg ,
4
15. 7 tane tam sayının aritmetik ortalaması 60 tır. Bu sayılara hangi sayı
eklenirse aritmetik ortalaması 72 olur ?
A) 142
B) 156
C) 166
D) 178
3
i su ile dolu iken 148 kg gelmektedir .
8
3
Bu depo
ü su ile dolu iken kaç kg
4
gelir ?
A) 158
B) 176 C) 232 D)288
16.
1
3 2
3
 işleminin sonucu kaçtır ?
12.
3
2 1
4
16
14
15
13
A)
B)
C)
D)
3
3
4
4
Tarık parasının
A
75°
D
B
ABC ikizkenar üçgen,
|AB| = |AC|
DЄ [AC],
[BD] açıortay,
s(ADB) = 75°
C
Yukarıdaki verilere göre , A açısının
ölçüsü kaç derecedir ?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
TESTİN CEVAPLARINI GÖREMİYORSANIZ
http://www.videomatematik.com/6.sinif-sbs-2.html
LİNKİNİ TIKLAYINIZ.
Download