Internal Memorandum

advertisement
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 234 1067
ey.com
Ticaret Sicil No : 479919
Mersis No: 0-6010-2772-0400010
Dünyadan Vergi Haberleri
EY Türkiye
Arjantin’de vergi gelirleri Ağustos’ta geçen yıla göre % 25,1 arttı.
Arjantin Federal Kamu Gelir İdaresi (AFIP) (Administración Federal de Ingresos Públicos) Ağustos’ta vergi
gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 25,1 artarak 165,8 milyar pesoya (11 milyar dolar) ulaştığını açıkladı. Vergi
gelirlerinde gerçekleşen artış büyük ölçüde, yüksek enflasyonun tetiklediği tüketimden kaynaklandı. Latin
Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi konumundaki Arjantin’de hükümet halen yüzde 40 seviyelerindeki 12
aylık enflasyonun 2017’de yüzde 17’ye düşmesini bekliyor.
Ekonomistler ülkede kısa süre önce açıklanan varlık barışının 40 ile 80 milyar dolar arasında bir tutarı
ekonomiye kazandıracağı görüşünde.
Mısır’da 2016/17 mali yılından itibaren % 13 KDV rejimine geçilmesi kabul edildi.
Mısır’da parlamento 2016/17 mali yılından itibaren yüzde 13 oranında KDV rejimine geçilmesini kabul etti. Bu
oranın 2017/18 mali yılından itibaren ise yüzde 14’e çıkarılacağı açıklandı. Maliye Bakanlığı KDV’den istisna
olacak 52 ürün ve hizmetten oluşan listeyi Mayıs’ta açıklamıştı. Otel ve restoran gibi turizm alanında faaliyet
gösteren işletmeler de KDV’den muaf olacak. KDV sisteminin getirilmesinde ülkede bu yıl GSYİH’nin yüzde
11,5’ine ulaşması beklenen bütçe açıklarının etkili olduğu belirtiliyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Mısır Masası Şefi Chris Jarvis Mısır’ın KDV rejimine ilişkin kararını
desteklediğini belirterek, “KDV modern ve etkili bir vergi. Hükümetin gelirlerinin artmasına ve bütçe açığının
aşağı çekilmesine yardımcı olacak. Ayrıca varlıklı kesimden daha fazla vergi toplanabilmesini ve yoksullara
daha çok kaynak ayrılabilmesini de sağlayacak” dedi.
Çin doğal kaynakların vergilendirilmesinde yeni sisteme geçiyor.
Çin bir süredir pilot seviyede uygulanmakta olan doğal kaynakların vergilendirilmesine ilişkin yeni bir sistemi
kabul etti. Yapılan reformlara göre, doğal kaynakların vergilendirilmesinde hacim bazlı sistemden değer bazlı
sisteme geçilecek. Ham petrol, doğalgaz, kömür, demirli ve demirli olmayan metal cevherleri ve tuz doğal
kaynaklar vergisine tabi tutulurken, reformlar bütünüyle hayata geçirildiğinde fiyatlandırma mekanizmasında
iyileşme sağlanması, bölgesel kalkınmanın güçlenmesi ve koordinasyonun artırılması bekleniyor.
Çin Devlet Vergi İdaresi verilerine göre, doğal kaynak vergisinin ilk uygulanmaya başlanmasından bu yana
kaynaklardan elde edilen vergi geliri 2015’te yıllık ortalama yüzde 27 artarak 103,5 milyar renminbi (15,5
milyar dolar) seviyesine ulaştı.
Finlandiya Maliye Bakanlığı, Kurumlar Vergisi Çalışma Grubu oluşturdu.
Finlandiya Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisinin ülkenin rekabet gücünü ne şekilde etkilediği konusunda
incelemeler yapması için Kurumlar Vergisi Çalışma Grubu oluşturdu. Uzmanların yer aldığı çalışma grubu
kurumlar vergisinin ekonomik büyüme ve verimlilik üzerindeki etkileri üzerinde de çalışacak.
Maliye Bakanlığı Vergi Departmanı Genel Direktörü Terhi Järvikare’nin başkanlığındaki grupta kamu
idaresinden yetkililer ve akademisyenlerden oluşan beş üye daha yer alıyor.
İsviçre kantonlarından Cenevre, kurumlar vergisi oranında kademeli indirime gitmeyi planlıyor.
İsviçre kantonlarından olan Cenevre, kurumlar vergisi oranında kademeli olarak indirime gitmeyi planladığını
açıkladı. Cenevre yüzde 24,2 seviyesindeki kurumlar vergisini yüzde 13,49’a kadar çekmeyi planlıyor ve
indirim 2019’da yürürlüğe girecek. Belirgin orandaki bu indirimin amacı ise, Cenevre’nin uluslararası
yatırımcılar karşısındaki çekiciliğinin devamlılığını sağlamak.
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Yeni vergi yapısının kantonun mali bütçesinde 449 milyon dolarlık açığa neden olması beklenirken, Sosyalist
Parti lideri Romain de Sainte Marie tahmin edilen açığın, Cenevre halkına sağlanan hizmetlerin azalacağı
yönündeki endişeleri artırdığını söyledi.
Norveç yatırım fonlarının vergilendirilmesine ilişkin yeni kurallar açıkladı.
Norveç hükümeti, revize mali bütçeye ilişkin görüşmelerin ardından yatırım fonlarının vergilendirilmesine ilişkin
yeni kurallar açıkladı. Eski düzenlemeye göre kıyaslandığında yeni açıklanan kuralların özellikle yatırımcıların
katılım muafiyetine ilişkin önemli değişiklikler getirdiği gözleniyor. Norveç, fonlarına yatırım yapan yabancı
yatırımcıların ilgisini korumak ve ekonomik büyümeye güç kazandırmak için bireyler ve şirketler için vergi
indirimine de hazırlanıyor.
Norveç hükümeti, kurumlar vergisi oranlarının aşağı çekilmesi yönündeki uluslararası trendi de takip ederek
halen yüzde 27 düzeyindeki kurumlar vergisi oranını 2018 itibarıyla yüzde 22’ye kadar düşürmeyi tasarlıyor.
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Download