SİRKÜLER 2016/69 KONU : Katma Değer Vergisi Genel

advertisement
13.12.2016
SİRKÜLER
2016/69
KONU
:
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
13/12/2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 8 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;
-Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında üretilen malların dış ticaret sermaye
şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, bu
teslimler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri tarafından
yüklenilen KDV'nin iadesi talep edilebilecektir.
-Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla
teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil
edilmeyen KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında alınan girdiler nedeniyle
ödenmeyen KDV tutarının düşülmesine gerek bulunmamaktadır.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ(Seri No:8)
İyi dileklerimizle,
SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL
Download