Vorlage Korrespondenz

advertisement
Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15
İkbal Ticaret Merkezi TR-34365
Teşvikiye-İstanbul
Telefon + 90 (212) 310 14 00
Telefax + 90 (212) 327 32 14
E-mail
: [email protected]
Web
: www.roedl.com.tr
[email protected]

İstanbul, 16.07.2014
Sirküler No: 2014 / 67
Konu: İmalatçı Belgesine Sahip Olmayan Mükelleflerin “İhraç Kayıtlı Teslim”
Uygulamasından Yararlanamaması
2014/43 nolu sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere; 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “KDV Genel Uygulama Tebliği” ile geçmişte yayımlanmış olan tüm
KDV Tebliğleri yürürlükten kaldırılarak tek bir tebliğ altında birleştirilmiştir. Yeni tebliğ ile
geçmiş tebliğlerde yapılan düzenlemeler genel olarak korunmuş olmakla birlikte; başta KDV
iade sistemi olmak üzere bazı özellikli konularda değişiklikler yapılmıştır.
Anılan Tebliğin “8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” başlıklı
bölümünde yapılan değişiklik ile mülga 27 numaralı KDV Genel Tebliği kapsamında imalatçı
olmayan mükelleflerin; dış ticaret sermaye şirketlerine ve sektörel dış ticaret şirketlerine
“ihraç kayıtlı teslim” gerçekleştirebilmelerine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni düzenleme ile KDV Kanunu 11/1-c bendi kapsamında sadece, imalatçı belgesine
(imalatçı belgesi tebliğe göre sanayi sicil belgesi ve üretici belgesi için kullanılan ortak bir
kavramdır) sahip mükellefler tarafından ihraç kayıtlı teslim gerçekleştirilebilmesi mümkün
bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Tic Sicil No: 409612/357194
Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hong Vergi No: 7350232482
Kong, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Meksika, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya Vergi Dairesi: Beyoğlu
Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam
Download