Avrupa Adalet Divanı`nın Elektronik Kitaplar ile ilgili Kararı KDV

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Avrupa Adalet Divanı’nın Elektronik Kitaplar ile ilgili Kararı
KDV Tartışmalarını Başlattı
Avrupa Adalet Divanı tarafından Fransa ve Lüksemburg’ta elektronik kitapların
vergilendirilmesine dair alınan bir karar, Avrupa Komisyonu’nu Avrupa Birliği’nin katma
değer vergisi kurallarında ince reformlar yapmasına zorluyor. Avrupa Adalet Divanı’na göre,
dijital ve baskı kitaplar aynı bütünün parçaları olarak değerlendirilmiyor. Fransa ve
Lüksemburg’ta baskı kitaplar sırasıyla %5,5 ve %3 olmak üzere daha az katma değer vergisi
oranlarından yararlanıyor. Ancak söz konusu iki ülkede elektronik kitaplara da aynı vergi
oranlarının uygulanması fikri Avrupa Adalet Divanı kararına göre Avrupa KDV direktifine karşı
gelme olarak algılanıyor.
Avrupa Adalet Divanı’nın bu yönde almış olduğu karar üzerine, Fransa, Almanya, Polonya ve
İtalya Kültür Bakanları karara karşı çıkarak Avrupa Komisyonu’na Avrupa Birliği yasalarında
dijital veya baskı farketmeksizin tüm kitaplarda KDV indirimine izin verilmesine ilişkin bir
düzenlemenin geç kalınmadan yapılması için bir öneride bulunulmasına yönelik taleplerini
yazı ile iletmişlerdir. Brüksel’de bir uzman tarafından yapılan açıklamada konuya sadece
elektronik kitaplar olarak bakılmamaması gerektiği, KDV sisteminin tümden reforma ihtiyacı
olduğu belirtilmiştir. Bu şekildeki oldukça tartışmalı vergi reformları 28 AB üyesi ülkenin
oybirliğini gerektirdiği için en zor değişiklikler arasında yer almaktadır. 20 Mayıs’ta Fransız
Komisyon üyesi Pierre Moscovici, Paris Kitap Fuarı’nda yaptığı açıklamada, elektronik
kitaplarda KDV’nin gelecek yıl %20 oranına çekilmek zorunda kalacağını belirtmiştir. KDV
konusunda Avrupa Direktifi aslında indirimli oranlardan hangi sektörlerin yararlanacağını açık
bir şekilde belirtmektedir. Ancak sorun farklı ülkelerin farklı sektörlerde indirim istemesinden
kaynaklanmaktadır. Reformu destekleyen üye ülkelerin çoğu indirimli oranların uygulanması
ile ilgili kuralların, ülkeler arasında vergi rekabeti yaratmaması durumunda daha esnek
olması
gerektiğini
savunuyor.
Kaynak: Euractiv
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download