İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Mİ515

advertisement
İçerik
Ders Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Teori
Uygulama
Lab
Kredisi
AKTS
Mİ515
Finansal Raporlama
1
3
0
0
3
6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili
Türkçe
Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Finansal Raporlama dersinin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemleri
çerçevesinde kayıt tutulmasının öğretilmesi ve ders tamamlandığında öğrencilerin iş olgularının
muhasebeleştirilmesini ve gerekli dönem sonu envanter kayıtlarını yapabilecek ve finansal tabloları
düzenleyecek ve yorumlayacak duruma gelmelerini sağlamaktır.
İçerik
1. Hafta: Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
2. Hafta: İşlemlerin Analizi
3. Hafta: Tahakkuk İlkesi
4. Hafta: İç Kontrol
5. Hafta: Kısa Vadeli Yatırımlar ve Alacaklar
6. Hafta: Stoklar ve Satılan Ticari mallar Maliyeti
7. Hafta: Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar
8. Hafta: Borçlar
9. Hafta: Özkaynaklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar
10. Hafta: Kapsamlı Gelir tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
11. Hafta: Nakit Akış Analizi
12. Hafta: Finansal Tablo Analizi
13. Hafta: Örnek olay analizi
14. Hafta: Uygulama örnekleri
Kaynaklar
Harrison, Walter T.; Charles T. Horngren; Bil Thomas, Themin Suwardy, Financial Accounting (IFRS), 11.
Edition, Pearson.
Teori Konu Başlıkları
Hafta
Konu Başlıkları
1
Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
2
İşlemlerin Analizi
3
Tahakkuk İlkesi
4
İç Kontrol
5
Kısa Vadeli Yatırımlar ve Alacaklar
6
Stoklar ve Satılan Ticari mallar Maliyeti
7
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar
8
Borçlar
9
Özkaynaklar ve Uzun Vadeli Yatırımlar
10
Kapsamlı Gelir tablosu ve Özkaynaklar Değişim Tablosu
11
Nakit Akış Analizi
12
Finansal Tablo Analizi
13
Örnek olay analizi
14
Uygulama örnekler
Download