2015 Yılı Nisan Ayı Dış Ticaret İstatistikleri B.N.

advertisement
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
NİSAN 2015
Türkiye İstatistik Kurumu 29/05/2015 tarihinde 2015 yılı Nisan ayı “Dış Ticaret İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı.
2015 yılı Nisan ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 0,2 artarak 13 milyar 392 milyon dolar,
ithalat % 11,1 azalarak 18 milyar 358 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 31,9 azalarak 7 milyar 287 milyon dolardan 4 milyar 966
milyon dolara gerilemiştir.

2014 yılı Nisan ayında % 64,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2015 yılı
Nisan ayında % 73,0’a yükselmiştir.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 10,4, ithalat % 12,0 azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke İsviçre, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin
olmuştur. Nisan ayında İsviçre’ye 1 milyar 239 milyon dolarlık ihracat
yapılırken, Çin’den 1 milyar 912 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 774 milyon dolar ile kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metaller, taklit mücevherci eşyası, metal paralar,
ithalatta da 3 milyar 028 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada
yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,0, ithalatı
içindeki payı % 19,0 olarak gerçekleşmiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.06.2015
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat %
5,3 artarken, ithalat % 0,3 azalış göstermiştir.
2015 yılı Nisan ayında ihracat 2014 yılının aynı ayına göre % 0,2 artarak 13.372 milyon dolardan
13.392 milyon dolara yükselirken, ithalat % 11,1 azalarak 20.659 milyon dolardan 18.358 milyon
dolara gerilemiştir. Böylece dış ticaret açığı % 31,9 azalarak 7.287 milyon dolardan 4.966 milyon
dolara, dış ticaret hacmi % 6,7 azalarak 34.031 milyon dolardan 31.750 milyon dolara
gerilemiştir (Tablo 1, Grafik 1).
2014 yılının Nisan ayında % 64,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2015 yılının aynı ayında
8,3 puan artarak % 73,0’e yükselmiştir.
Tablo 1. Dış Ticaret Göstergeleri
İhracat (FOB)
Aylar
Nisan
Ocak-Nisan
Yıllar
Değer
2014
13.372
2015
13.392
2014
53.506
2015
50.477
İthalat (CIF)
Değişim
(%)
Değer
Dış Ticaret Dengesi
Değişim
(%)
20.659
0,2
18.358
70.663
Değişim
(%)
-7.287
-11,1
78.117
-5,7
Değer
-4.966
34.031
-31,9
-24.611
-9,5
-20.186
(Milyon ABD $)
İhracatın
Dış Ticaret Hacmi
İthalatı
Karşılama
Değişim
Oranı
Değer
(%)
(%)
31.750
64,7
-6,7
131.623
-18,0
121.140
73,0
68,5
-8,0
71,4
Kaynak: TÜİK.
Grafik 1. Dış Ticaret Göstergeleri
(Milyon ABD $)
40.000
34.031
35.000
31.750
30.000
25.000
20.659
18.358
20.000
15.000
13.392
13.372
10.000
5.000
0
-5.000
-4.966
-10.000
-7.287
2014 - Nisan
İhracat (FOB)
2015 - Nisan
İthalat (CIF)
Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Hacmi
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.06.2015
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre ihracat % 0,4 artarken, ithalat % 11,2 azalmıştır.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret verilerine göre ise, 2015 yılı Nisan ayında
bir önceki aya göre ihracat % 5,3 artarken, ithalat % 0,3 azalmıştır.
Ekonomik faaliyetlere göre 2015 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre balıkçılık sektörü
ihracatında % 1,4, imalat sanayi sektörü ihracatında % 0,8 artış olurken, madencilik ve
taşocakçılığı sektörü ihracatında % 15,0, tarım ve ormancılık sektörü ihracatında % 2,6 azalış
olmuştur (Tablo 2).
2015 yılı Nisan ayında 12.630 milyon dolarlık imalat sanayi ürünleri ihracatı, 426 milyon dolarlık
tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı, 250 milyon dolarlık madencilik ve taşocakçılığı ürünleri
ihracatı ve 28 milyon dolarlık balıkçılık ürünleri ihracatı gerçekleşmiştir.
Tablo 2. Ekonomik Faaliyetlere Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Nisan
2014
Sektörler
2015
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%) Değişim (%)
13.372
438
27
294
12.535
78
100,0
3,3
0,2
2,2
93,7
0,6
13.392
426
28
250
12.630
58
100,0
3,2
0,2
1,9
94,3
0,4
0,2
-2,6
1,4
-15,0
0,8
-26,2
20.659
819
6
3.061
16.018
756
100,0
4,0
0,0
14,8
77,5
3,7
18.358
671
9
2.169
15.113
396
100,0
3,7
0,0
11,8
82,3
2,2
-11,1
-18,0
58,0
-29,1
-5,7
-47,6
İHRACAT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
İTHAL AT
Toplam
Tarım ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat
Diğer
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.06.2015
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2015 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sermaye (yatırım) malları ithalatında % 6,6,
tüketim malları ithalatında % 1,8 artış olurken, ara (ham madde) malları ithalatında % 17,6
azalış olmuştur. Sermaye (yatırım) malları ithalatı 3.621 milyon dolar, ara (ham madde) malları
ithalatı 12.152 milyon dolar, tüketim malları ithalatı 2.527 milyon dolar düzeyinde
gerçekleşmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Nisan
2014
Sektörler
2015
Değer
Pay (%)
Değer
Pay (%)
Değişim
(%)
13.372
1.410
6.362
5.521
80
100,0
10,5
47,6
41,3
0,6
13.392
1.332
6.969
5.025
66
100,0
9,9
52,0
37,5
0,5
0,2
-5,5
9,6
-9,0
-17,3
20.659
3.396
14.742
2.484
36
100,0
16,4
71,4
12,0
0,2
18.358
3.621
12.152
2.527
57
100,0
19,7
66,2
13,8
0,3
-11,1
6,6
-17,6
1,8
56,2
İHRACAT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
İTHAL AT
Toplam
Sermaye (Yatırım) Malları
Ara (Ham Madde) Malları
Tüketim Malları
Diğerleri
Kaynak: TÜİK.
Fasıllara göre ihracatta 2015 yılı Nisan ayında ilk sırayı 1.774 milyon dolar ile “ kıymetli veya yarı
kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” alırken, bunu
1.518 milyon dolar ile “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı”, 1.091 milyon dolar ile “kazanlar, makinalar, mekanik
cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” ihracatı izlemiştir.
2015 yılı Nisan ayında ithalatta “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler” 3.028 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, 2.187
milyon dolarlık ithalat ile “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve
parçaları” ikinci, 1.548 milyon dolarlık ithalat ile “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” üçüncü sırada yer
almıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.06.2015
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
İller itibarıyla 2015 yılı Nisan ayında ihracatta İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Bursa,
İzmir, Kocaeli ve Ankara izlemiştir. Toplam ihracat içinde İstanbul’un payı % 55,6, Bursa’nın payı
% 5,7, İzmir’in payı % 5,2, Kocaeli’nin payı % 5,2 ve Ankara’nın payı % 4,7 olarak gerçekleşmiştir
(Tablo 4).
Tablo 4. En Çok İhracat ve İthalat Yapılan 10 İl
(Bin ABD $)
Nisan-2015
İller
Değer
Pay (%)
İHRACAT
Genel
İstanbul
Bursa
İzmir
Kocaeli
Ankara
Gaziantep
Denizli
Hatay
Sakarya
Manisa
Kaynak: TÜİK.
13.392.299
7.443.859
756.722
700.607
699.275
624.570
542.171
216.601
192.356
175.031
143.788
Değer
Pay (%)
İTHALAT
100,0 Genel
55,6 İstanbul
5,7 Ankara
5,2 Kocaeli
5,2 İzmir
4,7 Bursa
4,0 Gaziantep
1,6 Manisa
1,4 Hatay
1,3 Adana
1,1 Denizli
18.357.801
10.720.358
862.642
850.398
788.985
725.685
461.843
284.497
278.348
216.527
160.554
100,0
58,4
4,7
4,6
4,3
4,0
2,5
1,5
1,5
1,2
0,9
Not: Firma vergi kimlik numaralarının bağlı olduğu ile göredir.
2015 yılı Nisan ayında ithalatta ilk sırada yer alan İstanbul’u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa
izlemiştir. Toplam ithalat içinde İstanbul’un payı % 58,4, Ankara’nın payı % 4,7, Kocaeli’nin payı
% 4,6, İzmir’in payı % 4,3 ve Bursa’nın payı % 4,0 olmuştur.
2015 yılının Nisan ayında, 2014 yılının aynı ayına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan
ihracat % 10,4, Türkiye Serbest Bölgelerine yapılan ihracat % 14,9 azalırken, diğer ülkelere
yapılan ihracat % 9,2 artış göstermiştir (Tablo 5).
Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat % 12,0, diğer ülkelerden yapılan ithalat
% 10,7 azalırken, Türkiye Serbest Bölgelerinden yapılan ithalat % 11,5 artmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.06.2015
Sayfa 5
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tablo 5. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
(Milyon ABD $)
Nisan
2014
Ülke Grupları
2015
Değer Pay (%)
Değer Pay (%)
Değişim
(%)
İHRAC AT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
13.372
100,0
13.392
100,0
0,2
5.900
44,1
5.284
39,5
-10,4
213
1,6
181
1,4
-14,9
7.260
54,3
7.928
59,2
9,2
20.659
100,0
18.358
100,0
-11,1
8.121
39,3
7.145
38,9
-12,0
102
0,5
114
0,6
11,5
12.435
60,2
11.098
60,5
-10,7
İTHALAT
Toplam
A-Avrupa Birliği Ülkeleri (AB-28)
B-Türkiye Serbest Bölgeleri
C-Diğer Ülkeler
Kaynak: TÜİK.
2015 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında İsviçre ilk sırada yer alırken,
bu ülkeye 1.239 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İsviçre’yi 1.140 milyon dolarlık
ihracat ile Almanya ve 800 milyon dolarlık ihracat ile İngiltere takip etmiştir.
2015 yılı Nisan ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasında 1.912 milyon dolar ile Çin ilk
sırada yer almıştır. Bu ülkeyi 1.900 milyon dolarlık ithalat ile Almanya ve 1.638 milyon dolarlık
ithalat ile Rusya Federasyonu izlemiştir.
Bu konuyla ilgili bültene www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
02.06.2015
Sayfa 6
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download