4. doğu azerbaycan yatırım fırsatları uluslararası konferansı

advertisement
4. DOĞU AZERBAYCAN YATIRIM FIRSATLARI ULUSLARARASI KONFERANSI
(6-7 Temmuz 2013, Tebriz)
4. Doğu Azerbaycan Yatırım Fırsatları Uluslararası Konferansı'nın Doğu Azerbaycan Eyaleti
Genel Valiliği, İran Yatırımcılık, Ekonomik ve Teknik Destekler Teşkilatı, Doğu Azerbaycan Ekonomik
İşlemler ve Maliye Kurumu, Aras Ticari - Sanayi Serbest Bölgesi, Tebriz Büyükşehir Belediyesi ile
Doğu Azerbaycan Yatırım Kurmayı Üyesi Organlar organizasyonunda, 6 - 7 Temmuz 2013
tarihlerinde Tebriz ' de düzenleneceği bildirilmektedir. Söz Konusu Konferans 'ın Türkiye katılımı
DEİK/Türk-İran İş Konseyi ve İran Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD)'ın destekleriyle
düzenleneceği ve anılan Konferans'a İran'da yeni kurulan hükümetin Ekonomi, Ticaret ve Kalkınma
Bakanları'nın da katılımlarının da beklendiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Konferans'ta Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde turizm, enerji, sanayi, maden, tarım
ve hizmet sektörü, sağlık ve tedavi sektörü, bayındırlık ve kentsel gelişim, ulaşım, serbest ve özel
ekonomik bölgeler gibi alanlardaki yatırım fırsatlarının tanıtılması ile beraber sanayi, ticari, tarihsel
ve kültürel bakımdan da bölgede yatırım imkanları ve alt yapı olanakları yatırımcıların
bilgilendirilmeleri ve bölge ülkelerinden işadamlarının katılımıyla ortak iş imkanları geliştirmek ve
ikili ticaret potansiyeli hakkında bilgi alışverişinde bulunulmasının hedeflendiği belirtilmektedir.
Konferansa katılacak firmaların, Tebriz'de konaklama ve şehir içi transferleri ilan tarafınca
karşılanacak olup, Konferans için sadece İran'a gidiş - dönüş uçak biletlerinin katılımcılar tarafından
karşılanacağı belirtilmektedir.
Söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin, katılım formunu doldurarak en geç 3 Temmuz
2013 tarihine kadar DEİK'e (İlgili kişi: Sevgi Saral, e-mail: [email protected] ; Tel:0.212.339 50 14)
iletmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Ek.1 Program
Ek.2 Katılım Formu
Ek.3 Ziyaret için tavsiye edilecek uçuş programı
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards