22.02.2012 TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU TARAFINDAN HOCALI

advertisement
TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
22.02.2012
TBMMDIŞİŞLERİKOMİSYONUTARAFINDANHOCALIKATLİAMIİLE
İLGİLİOLARAKYAYINLANANBİLDİRİ
Hocalı, insanlık tarihine Ermenistan tarafından yazılmış kara bir
sayfadır. Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Hocalı Kasabasında 25‐26
Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından planlı olarak yapılan
katliamlarda 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’ten fazlası ise yaşlı olmak
üzeretoplam613AzerbaycanTürküişkenceyapılarakkatledilmiş,487
kişi ağır yaralanmış, 1275 kişi Ermeniler tarafından rehin alınmış ve
150kişiisekaybolmuştur.
Hocalıda yaşananlar insanlık tarihi için büyük bir ayıp, uluslararası
hukukagöreinsanlığakarşısuçkapsamındadır.AzerbaycanTürklerine
karşı yapılan bu vahşetin acılarını kardeş Türk milleti olarak
yüreğimizdehissediyorvebukatliamıkınıyoruz.
Hocalı katliamı, insanlığın bugün ve gelecekte dersler çıkartması ve
bugüne kadar gösterdiği tepki konusunda bir vicdan muhasebesi
yapması gereken önemli bir olaydır. Bu katliamın kurbanlarının
çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması
gerekmektedir.Türkiye,entemelinsanivevicdanideğerleriyoksayan
böyle bir hukuksuz eylemin öğrenilmesine ve faillerinin adalet önüne
çıkartılmasına yönelik haklı mücadelesinde Azerbaycan’a destek
vermeyedevamedecektir.
Download