2.1. ILO`nun Uluslararası İSG Faaliyet Planı

advertisement
güvenliğine daha fazla önem verilmesi hususları oluşturmaktadır. Ayrıca ILO’nun önerilerinden biri de mesleki riskler ile temel İSG bilgilerine okul müfredatlarında yer verilmesidir (Hsu, 2011:187-188).
2.1. ILO’nun Uluslararası İSG Faaliyet Planı
ILO’nun uluslararası İSG faaliyet planı, 5 adımdan oluşmaktadır. Bu adımlar şunlardır
(Hsu, 2011:186-188; ILO, 2004):
1) Teşvik ve bilinci artırma: İSG’nin önemi konusunda bilincin artırılması için uluslararası teşvik faaliyetlerinin desteklenmesi, İSG yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması, İSG
konusunda ulusal ve uluslararası konferansların düzenlenmesi ve ülkeler tarafından ulusal
İSG planlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır.
2) ILO enstrümanlarının (teknik rehberler) kullanılması: İSG teknik rehberleri, İSG kültürünün oluşturulmasına ve geliştirilmesine destek olmaktadır. Ayrıca bu enstrümanlar, ilgili
sözleşmeler ve tavsiye kararlarını revize etmekte, yönetmelik, tebliğ ve teknik rehberleri
düzenlemektedir.
ILO öncelikle İSG alanında teşvik yapısının oluşturulmasını tavsiye etmektedir. Bunun
amacı; İSG’nin ulusal ajanda içerisinde önceliklerden olduğunun belirtilmesi, koruyucu
sağlık ve güvenlik kültürü ile yönetim sisteminin ulusal düzeyde sağlanması için üçlü (devlet-çalışan/işçi-işveren) yapının işbirliğinin sağlanmasıdır.
ILO ayrıca insan faktörleri mühendisliği, biyolojik riskler, makine koruyucuları, işle ilgili
psiko-sosyal riskler gibi konularda teknik düzenlemelerin oluşturulmasını tavsiye etmektedir. İSG teknolojinin hızla değiştiği bir ortamda konumlanmıştır.
3) Teknik yardım ve işbirliği: ILO İSG konusunda ihtiyacı olan ülkelere teknik yardım ve
fon desteği sunacağını deklare etmiştir.
4) Bilgi gelişimi, yönetimi ve dağıtımı: ILO bilgi gelişimi, yönetimi ve dağıtımı konularında; üye ülkelere destek verilmesi, İSG araştırmalarının geliştirilmesi, İSG ile ilgili bilgilere
ulaşmaları için üye ülkelerin desteklenmesi, bilgi toplama ve analizi için sabit bir yaklaşım
belirlenmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerde “eğiticilerin eğitimi” kavramının ve eğitim mekanizmasının geliştirilmesi konularını kapsayan görüşler
ortaya koymuştur.
5) Uluslararası işbirliği: ILO İSG açısından sahip olduğu rolün görünürlüğünü ve etkisini
artacağını taahhüt etmektedir. Ayrıca ILO tarafından ortak amaca sahip kurumlar (ILO/
WHO İSG ortak komitesi, kimya mühendisliği uluslararası programı, iş sağlığı uluslararası
komisyonu gibi) ile işbirliğinin artırılması planlanmaktadır.
57
Download